ӘСКЕРГЕ АТТАНАТЫН АЗАМАТҚА БЕРІЛЕТІН БАТА

Сапарыңды оңдасын,
Алаштың рухы қолдасын,
Тәртіпке түсіп, шынығып,
Сайланып қару бойға алсын
Сен еліңнің шырағы,
Отанды қорға қырағы,
Ел шетіне жау тисе,
Ажал болсын тұрағы,
Мәнісін ұқ батаның,
Борышын өте Отанның,
Амандық пен саулықты,
Мен де тілеп отырмын,
Аман барып, сау қайтып,
Берсін жолдың төтесін,
Екі жылдық міндеті
Абыроймен етелсін,
Бере берсін тілеуді,
Бейбітшілік жасасын,
Білме жасып, жүдеуді,
Ширап, бойың жарасын,
Шыныға бер болаттай,
Елге жауды жолатпай,
Қатаң сақта тәртіпті,
Тура жұрген сағаттай.

Бөлісу