Ынтымақ, бірлік туралы мақал-мәтелдер | Qazbrand.info

Ынтымақ, бірлік

Ырыс алды – ынтымақ

Бірлік болмай – тірлік болмас.

Ауылы бірдің – ауызы бір.

Алтау ала болса,
Ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса,
Төбедегі келеді.

Тозған қазды
Топтанған қарға алады.

Ынтымақ түбі – бірлік.

Ағайын тату болса – ат көп,
Абысын тату болса – ас көп.

Теңге тиыннан,
Ынтымақ – ұйымнан.

Көнектен шошынған бие оңбас,
Көптен бөлінген үй оңбас.

Бір жеңнен қол шығар,
Бір жағадан бас шығар.

Қырық кісі – бір жақ,
Қыңыр кісі – бір жақ.

Көптеген жау алады,
Көмектескен дау алады.

Күшенген жеңбейді,
Күші көп жеңеді.

Ынтымақ – бұзылмайтын қорған,
Қысылып еккен ағаш – орман.

Біреуің бас, біреуің аяқ бол,
Біреуің құйрық, біреуің қанат бол.

Аздың азаншысы болғанша,
Көптің қазаншысы бол.

Күш – бірлікте.

Саусақ бірікпей –
Ине ілікпейді.

Ауыл болса – қауым бол.

Аз да бітер, көп те бітер,
Татулыққа не жетер?

Біршілік болмай – тіршілік болмайды.

Ұйымдасқан ұтады.

Тоқтығында жараспаған,
Аштығында қараспайды.

Қосылғанның – қолы ұзын,
Қос керуеннің – жолы ұзын.

Байлық байлық емес, бірлік – байлық.

Қол жұмылмай – жылынбайды.

Ынтымақ жүрген жерде,
Ырыс бірге жүреді.

Ынтымақтың арты игі.

Ынтымақсыз елді –
Ұрысы билейді.
Ынтымақты елді –
Дұрысы билейді.

Жұрт келгендей жиын болсын,
Жұмылған қолдай ұйым болсын.

Бір кісінікі – мақұл.
Екі кісінікі – ақыл.

Тірлік басқа болса да,
Тілек бір.
Бармақ басқа болса да,
Білек бір.

Итпен ит ырылдасса,
Тамағының тоқтығы.
Жігітпен жігіт ырылдасса
Ынтымағының жоқтығы.

Жері азған елде
Тоқшылық болмайды.
Ері ынтымақты елде
Жоқшылық болмайды.

Біреуге біреу сеп,
Тамға тіреу сеп.

Тату елдің тамағы таусылмайды.

Ұрыстың арты – реніш.
Татулықтың арты – кеніш.

Берекені көктен тілеме,
Бірлігі мол көптен тіле.

Біріккен бітіреді,
Ұйымдасқан ұтады.

Саусақ ашылса қырдырық,
Жұмылса – жұдырық

Кеңеспен шешкен шешімнің
Кемісі болмас.

Ынтымақ жүрген жерде –
Ырыс жүреді.

Әрі жат, бері жат –
Таршылықтың белгісі.
Сен же, мен же –
Баршылықтың белгісі.

Жас – жастың тілегі бір,
Ынтымақтың білегі бір.

Тірліктің күші – бірлікте.

Адамның күні адаммен.

Бар жарылса, бөрік ішінде,
Қол сынса, жең ішінде.

Дәулетіне қарай сәулеті.

Бірліксіз істе береке жоқ.

Бірлігі күшті ел азбайды,
Пішу кең көйлек тозбайды.

Алтын алма, алғыс ал,
Алтын деген – жер сыйы,
Алғыс деген – ел сыйы.

Бірлік еткен озар,
Бірлеспеген тозар.

Ынтымақ – ырыс қазығы,
Уәде – жанның азығы.

Береке көзі – бірлікте.

Қазақ және әлем халықтарының таңдамалы мақал – мәтелдері
Құрастырған
Өтебай Тұрманжанов


Ынтымақ туралы мақал мәтелдер бірлік туралы мақал

© Дереккөзі