Үй иесіне бата | Qazbrand.info

ҮЙ ИЕСІНЕ БАТА
Шаңырағың шалқи берсін.
Керегең кеңи берсін.
Осы үйге ән – күй келсін,
Дұшпаның кеми берсін.
Дастарқанға береке берсін.
Күнде мереке болсын.
Қастық ойлағандар,
Қабағы ашылмай келеке болсын!
Әумин!

***
Бастарыңа бақ берсін,
Не берсе де нақ берсін!
Қырда жүрген Қызырды
Үйлеріңе ап келсін!
Қарындарың тоқ болсын,
Қайғыларың жоқ болсын!
Шүпірлеген үйіңде,
Балаларың көп болсын!
Бата бердім, бақ тіледім,
Ақ дастарқан басына.
Я, Құдайым, шын тіледім,
Келсін деп менің қасыма!
Көңілің көлдей болып,
Көргенің түстей болып,
Қыдыр қонсын басыңа!
Әумин!
Әумин десең маған,
Құдай берсін саған!
Оң жағыңа қарасаң,
Алтыннан терек орнасын!
Сол жағыңа қарасаң,
Күмістен терек орнасын!
Еш жамандық болмасын,
Аман болмасын мал – басың!
Әумин!

***
Ордалы болсын еліңіз,
Құрметті болсын төріңіз.
Ұрпағың өсіп артыңнан,
Қызығын оның көріңіз.
Келінің болсын келісті.
Құрсағы болсын өрісті.
Ұлың болып арқалы,
Болмасын қызың кемісті.
Асың болсын табақты,
Баспасын қайғы қабақты.
Қоныс жерің қонды боп,
Туың болсын барақты.
Асың болсын қазанды,
Иманың болсын азанды.
Тыныш болып айналаң,
Алмасын ешкім мазаңды.
Торқалы болсын тойыңыз,
Отарлы болсын қойыңыз.
Біз келгенде қонаққа,
Семізінен сойыңыз!
Әумин!

***
Өрістен қайтып жамырасқан,
Шуылдасып маңырасқан.
Қошақанның енесі,
Қоңыр қой толсын қораңа!
Тұяқтары сартылдап,
Мүйіздері жалтылдап.
Бұзаулардың енесі,
Сиыр толсын қораңа!
Шудаларын шаң басқан,
Екі өркешін қом басқан.
Ботақанның енесі,
Інген толсын қораңа!
Құйрық – жалы төгілген,
Шапса көбесі сөгілген.
Құлыншақтың енесі
Бие толсын қораңа!
Әумин!


Үй иесіне бата баталар жинағы бата тілектер

© Дереккөзі