Халықаралық шарттардың жасалуы және әрекет етуі, жарамдылығы
“Шарт жасасу “ұғымы 1969 және 1986 жылдардағы конвенцияларда берілмеген. Бірақ Президенттің Жарлығына сәйкесшарт жасау