Заңды тұлғаның құрылтайшысы – меншік иесінің саналы-ерікті қызметі заңды тұлғалар құрылуына қажетті алғышарты болып
Бәрі осында