Коллизиялық нормалардың қолдану тәртібі мемлекеттік ішкі құқықтық нормасын қолдану процесінен айтарлықтай өзгерістері бар. Осы
Бәрі осында