Аймақтың қаржы жүйесін басқару
Аймақтың қаржы жүйесін басқару Муниципалдық өкілдікті органдарға өз міндеттерін атқару үшін белгілі бір мүліктік