Мемлекеттік басқарудың нысандары мен әдістері
Басқару әдісі – бұл әкімшілік құқық субъектісінің кызметін ұйымдастырудың , басқару кезінде пайда болатын