Әкімшілік жаза
Әкімшілік құқық нормасы қайсы бір әрекетке (әрекетсіздікке ) әкімшілік –құқықтық тыйым сала тұрып, әкімшілік-құқықтық