Фотосинтез – (гр.фотос – жарық және синтез) – жасыл жапырақ органоидтері, яғни хлоропласт арқылы Күн сәулесі энергиясының
Бәрі осында