Халықаралық әуе құқығы
XX ғасырдың баcында әуе кеңістігінің заңдылық табиғаты мен әуе кеңістігінің иеленудің құқықтық шегі туралы