Әлеуметтік қамсыздандырудың мәні келесі функциялардан көрініс табады: саяси экономикалық әлеуметтік еңбек демографиялық сауықтыру. Әлеуметтік
Бәрі осында