Басқару әдістері басқарылатын объектіге әсер етуіне қарай жанама және тікелей әсер етуші әдістер болып
Бәрі осында