Мемлекетті халықаралық тану және мемлекеттер сабақтастығы
Халақаралық тану мәселесін қарастыратын болсақ, халықаралық құқықтану – бұл танылып жатқан мемлекетпен заңды қатынастарға түсу үшін қажетті