Былқылдақ денеліліер типі Былқылдақденелілер – кейбіреулері ғана болмаса, көпшілігі бақалшақты, жұмсақ денесі бас, тұлға,
Бәрі осында