Хабарлама жанрларының өзіндік ерекшеліктері. Хабарлама жанрлары. Ақпараттық жанрлардың тілдік ерекшеліктері. «Ақпарат» (информация) туралы түсінік.Сонау
Бәрі осында