Заңдар немесе құрылтай құжаттары арқылы құқықтың басқа субьектілері алдында арнайы уәкілеттіксіз (сенімхатсыз) өз атынан
Бәрі осында