Қазақстан Республикасы аумағында табиғаттықорғау мәселелері көп заманнан беріжалғасып келе жатқан іс. Ғасырдан ғасырға мирас
Бәрі осында