Дамуымыздың даңғыл бағыт-бағдары болып табылатын “Қазақ­стан-2030” Стра-тегиясында білімді жастардан тұратын қауқарлы қоғам құру мәселесі
Бәрі осында