Мемлекет басқарудағы мәжбүрлеу
Мемлекеттік басқаруды жүзеге асырушы уәкілетті органдардың негізгі қызметі болып заңдардың атқарылуын бақылау және қамтамасыз