Әкімшілік құқықтың субъектілері
“Құқық субъектісі” – бұл заң негізінде құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру қабілеттілігіне ие жеке