Экологиялық құқықтың тарихы және қайнар көздері
Қазақстан Республикасы аумағында табиғаттықорғау мәселелері көп заманнан беріжалғасып келе жатқан іс. Ғасырдан ғасырға мирас