Халықаралық теңіз құқығы
Халықаралық теңіз құқығы халықаралық құқықтың жалпы жүйесінің бір бөлімі болып табылады. Сондықтан халықаралық қатынастарды