Жоспары. Әлеуметтік психолгия пәнінің міндеттері. Әлеуметтік психологияның теориялық және эмпирикалық қайнар көзі. Г.Гиби, М.Форберг
Бәрі бар
Жоспары. 1.А.К.Уледов әлеуметтік психология объектісінің динамикалық сипаты.Әлеуметтік психологиялық теориялардың қалыптасуы. 2.Әлеуметтік психиканың табиғаты және
Бәрі бар
Жоспары. Жалпы методология және жекелеген методология. Зерттеу әдістерінің түрлері, топтағы бөлінуі. Мәдени психологиялық тренинг
Бәрі бар
Жоспары. 1.Тілдің психотехникасы. Қарым – қатынаста өзара түсіністіктің механизмі. Әлеуметтік жағдайлар Р.Ф.Бейле бойынша. Пайдаланылған
Бәрі бар
Жоспары. Психикалық реттеудің контуры.( А.Г. Ковалев) Қарым – қатынастың коммуникативті, интерактивті,перцеттивті жақтары. Жеке адамның
Бәрі бар
Жоспары. Жеке адамның қарым – қатынас жайлы түсінігі. Коммунилативті іскерліктермен психологиялық іскерліктер. Пайдаланылған әдебиеттер.
Бәрі бар
Жоспары. Басқару фунциясын орындау үшін коммуникативті жетектіліктің ерекше мәнділігі. Жеке адамның коммуникативті – орындаушылық
Бәрі бар
Жоспары. Психодраманың псикикалық әдістері. 2 . Дж.Мореннің социометриялық концепциясындағы психодрама түсінігі жайлы. Тәлім –
Бәрі бар
Жоспары. Топтағы ара – қатынас процестеріндегі компонентер. Ара – қатынас түрлері. 3.Өзара қарым –
Бәрі бар
Жоспары. Бос уақытта дұрыс пайдалануды топтар арасында жүзеге асырып, қалыптастыру, әдетке айналдыру. “Диалектикалық топтар
Бәрі бар