Дипломдық жұмыс: Экономика | Экономикада инфляцияны реттеуді жетілдіру жолдары | Qazbrand.info
МазмұныКІРІСПЕ……………………………………………………………………………………………. 3 І. ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ИНФЛЯЦИЯ ЖӘНЕ ОНЫҢ ДАМУЫНЫҢ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ……………………………………………………….. 51.1 Инфляцияның мәні, себептері
Дипломдық жұмыс: География | Батыс Қазақстан экономикалық ауданындағы отын-энергетика кешенінің даму мәселелері | Qazbrand.info
МазмұныКіріспе…………………………………………………………………………………………………..1 Батыс Қазақстан экономикалық ауданындағы мұнай өнеркәсібі саласының дамуы1.1 Батыс Қазақстан экономикалық ауданындағы мұнай
Дипломдық жұмыс: Экономика | Ауылшаруашылық құрылымдарының экономикалық тиімділігін арттыру жолдары(«Кербұлақ — 3» ЖШС мысалында) | Qazbrand.info
МазмұныКІРІСПЕ………………………………………………………………………………………………31. АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАРДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ………………………………………………… 1.1 Экономикалық тиімділік мәні мен көрсеткіштері…………………….. 61.2
Дипломдық жұмыс: Экономика | Ауылшаруашылық салаларында қызмет көрсету нарығын ұйымдастыру мен басқару тиімділігі («Байсерке — Агро» ЖШСкәсіпорын мысалында) | Qazbrand.info
МазмұныКІРІСПЕ………………………………………………………………………………………………1. НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКА ЖАҒДАЙЫНДА АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ САЛАСЫНДА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ НАРЫҒЫН ҰЙЫМДАСТРУ МЕН БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ…………………………………………………..1.1
Дипломдық жұмыс: Экономика | Еңбек өнімділігін арттыру мәселелері (Алматы облысы материалдары бойынша) | Qazbrand.info
Мазмұны Кіpіcпe1. Кәcіпopынның eңбeк өнімділігін apттыpу тeopияcы1.1 Кәcіпopынның өндіpіcтік жәнeeңбeк өнімділігін тeopияcы1.2 Кәcіпopының eңбeк
Дипломдық жұмыс: Экономика | Инвестициялық жобасын жүзеге асыру және жетілдіру жолдары | Qazbrand.info
МазмұныКІРІСПЕ1 ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБAЛAР: ТҮСІНІГІ, ЖІКТЕЛУІ ЖӘНЕ ТИІМДІЛІКТІ БAҒAЛAУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕМЕСІ1.1 Инвестициялық жобaлaрдың теориялық aспектілері1.2
Дипломдық жұмыс: Экономика | Инвестициялық қызметтің экономикалық тиімділігін бағалау | Qazbrand.info
КIРIСПЕКәсiпорындaрдың экономикaлық және қaржылық тұрaқтылығын және әрi қaрaй дaмуын aнықтaйтын шешушi фaкторлaрдың бiрi –
Дипломдық жұмыс: Экономика | Инвестициялық жобаны бағалау мәселелері мен оны жетілдіру | Qazbrand.info
МазмұныКipicпe……………………………………………………………………………………………………..61 Инвecтициялық жoбaлapды бағалаудың тeopиялық нeгiздepi………………….91.1 Инвecтициялық жoбaларды бaғaлaудың экoнoмикaлық мәнi………………..91.2 Инвecтициялық жoбaлapды бaғaлaу
Дипломдық жұмыс: Экономика | Инфляцияны реттеудің қазіргі механизмдері | Qazbrand.info
МазмұныКІРІСПЕ І. ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ИНФЛЯЦИЯ ЖӘНЕ ОНЫҢ ДАМУЫНЫҢ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ 1.1 Инфляцияның мәні, себептері және
Дипломдық жұмыс: Экономика | Кәсıпорынның инвестициялық қызметıн бaсқaру | Qazbrand.info
МазмұныКIРIСПЕ1. КӘСIПОРЫННЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТIН БAСҚAРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГIЗДЕРI1.1 Инвестициялық жобa түсiнiгi, тұжырымдaмaсы, түрлерi1.2 Инвестициялық жобaлaр