Жоспары. Әлеуметтік психолгия пәнінің міндеттері. Әлеуметтік психологияның теориялық және эмпирикалық қайнар көзі. Г.Гиби, М.Форберг
Бәрі осында
Жоспары. 1.А.К.Уледов әлеуметтік психология объектісінің динамикалық сипаты.Әлеуметтік психологиялық теориялардың қалыптасуы. 2.Әлеуметтік психиканың табиғаты және
Бәрі осында
Жоспары. Жалпы методология және жекелеген методология. Зерттеу әдістерінің түрлері, топтағы бөлінуі. Мәдени психологиялық тренинг
Бәрі осында
Жоспары. 1.Тілдің психотехникасы. Қарым – қатынаста өзара түсіністіктің механизмі. Әлеуметтік жағдайлар Р.Ф.Бейле бойынша. Пайдаланылған
Бәрі осында
Жоспары. Психикалық реттеудің контуры.( А.Г. Ковалев) Қарым – қатынастың коммуникативті, интерактивті,перцеттивті жақтары. Жеке адамның
Бәрі осында
Жоспары. Жеке адамның қарым – қатынас жайлы түсінігі. Коммунилативті іскерліктермен психологиялық іскерліктер. Пайдаланылған әдебиеттер.
Бәрі осында
Жоспары. Басқару фунциясын орындау үшін коммуникативті жетектіліктің ерекше мәнділігі. Жеке адамның коммуникативті – орындаушылық
Бәрі осында
Жоспары. Психодраманың псикикалық әдістері. 2 . Дж.Мореннің социометриялық концепциясындағы психодрама түсінігі жайлы. Тәлім –
Бәрі осында
Жоспары. Топтағы ара – қатынас процестеріндегі компонентер. Ара – қатынас түрлері. 3.Өзара қарым –
Бәрі осында
Жоспары. Бос уақытта дұрыс пайдалануды топтар арасында жүзеге асырып, қалыптастыру, әдетке айналдыру. “Диалектикалық топтар
Бәрі осында