1.Гендік инженерия ғылымының даму тарихы 2.Гендік инженерия пәні, мақсаты мен міндеттері 3.Генетикалық және гендік
Бәрі осында
1. Генді тікелей бөлу әдісі 2. Генді синтездеудің химиялық әдісі 3. Ферменттік (энзимдік) әдіс.
Бәрі осында
1. Рестриктизалалық ферменттердің ашылуы 2. Рестриктизалалық ферменттердің типтері 3. Рестрикция –модификация жүйесі Қолданылатын әдебиеттер
Бәрі осында
1. Рекомбинантты ДНҚ туралы түсінік 2. рДНҚ құрастырудың әдістері Қолданылатын әдебиеттер тізімі. Негізгі әдебиеттер:
Бәрі осында
1.рДНҚ-ны клеткаға енгізу 2.Ген клонын көбейту 3.Скрининг Қолданылатын әдебиеттер тізімі. Негізгі әдебиеттер: 1.Б.Бегімқұлов Молекулалық
Бәрі осында
1. Күшті промотрды таңдау 2. Эукариоттық құрылымды бактериялық геномға енгізу 3. Бөгде геннің бактериялық
Бәрі осында
1. Ген инженериясында эукариот-ашытқылардың қызметі 2. рДНҚ молекуласын жануар клеткасына енгізіп, ген клонын алу
Бәрі осында
1. ДНҚ тізбегінің нуклеотидтер қатарын анықтаудың Максам-Гильберт әдісі 2. ДНҚ тізбегінің нуклеотидтер қатарын анықтаудың
Бәрі осында
1. Генетикалық инженерияның деңгейлері 2. Хромосомалық инженерия 3. Клетка инженериясы 1. Әдетте генетикалық инженерияның
Бәрі осында
1.рДНҚ-ны қолдану барысында қол жеткізген жетістіктер 2.Қажетті гормондарды өндіру 1. Қазіргі биотехнология адамның практикалық
Бәрі осында