1.Гендік инженерия ғылымының даму тарихы 2.Гендік инженерия пәні, мақсаты мен міндеттері 3.Генетикалық және гендік
Бәрі бар
1. Генді тікелей бөлу әдісі 2. Генді синтездеудің химиялық әдісі 3. Ферменттік (энзимдік) әдіс.
Бәрі бар
1. Рестриктизалалық ферменттердің ашылуы 2. Рестриктизалалық ферменттердің типтері 3. Рестрикция –модификация жүйесі Қолданылатын әдебиеттер
Бәрі бар
1. Рекомбинантты ДНҚ туралы түсінік 2. рДНҚ құрастырудың әдістері Қолданылатын әдебиеттер тізімі. Негізгі әдебиеттер:
Бәрі бар
1.рДНҚ-ны клеткаға енгізу 2.Ген клонын көбейту 3.Скрининг Қолданылатын әдебиеттер тізімі. Негізгі әдебиеттер: 1.Б.Бегімқұлов Молекулалық
Бәрі бар
1. Күшті промотрды таңдау 2. Эукариоттық құрылымды бактериялық геномға енгізу 3. Бөгде геннің бактериялық
Бәрі бар
1. Ген инженериясында эукариот-ашытқылардың қызметі 2. рДНҚ молекуласын жануар клеткасына енгізіп, ген клонын алу
Бәрі бар
1. ДНҚ тізбегінің нуклеотидтер қатарын анықтаудың Максам-Гильберт әдісі 2. ДНҚ тізбегінің нуклеотидтер қатарын анықтаудың
Бәрі бар
1. Генетикалық инженерияның деңгейлері 2. Хромосомалық инженерия 3. Клетка инженериясы 1. Әдетте генетикалық инженерияның
Бәрі бар
1.рДНҚ-ны қолдану барысында қол жеткізген жетістіктер 2.Қажетті гормондарды өндіру 1. Қазіргі биотехнология адамның практикалық
Бәрі бар