Аттикада Полистің қалыптасуы
Аттикада Полистің қалыптасуы — Qazbrand.info
Аттикада Полистің қалыптасуы Афинықолөнер-аграрлықполисретінде.Б.э.д.ҮІІІ-ҮІғғ.Аттика тарихының деректері. АттикамикендықдәуірдежөнеАфиныныңтарихидамуындағымикендықмұраныңролі.Рулыққұрылыстыңыдыраукезендері,ертетаптыққатынастардыңжәнемемлекеттің пайдаболуы.Қолөнерменсауданыңдамуыжәнеосыкәсіптерменайналысушы топтардыңкөбеюі.Олардыңруақсүйектеріменкұресі.Драконггықправоныжинақтауыжәнеоныңжекеменшіктідамытудағыролі.Әлеуметтіккүрестіңшиеленісуі.Солон заңдары.Оныңәлеуметтік-экономикалықжөнесаясиреформалары.Азаматтардың ортатоптарыпозициясыныңкүшеюі.Афиныазаматтарыныңөлеуметтік-саяси праволарынанұқсанкелтірмейтіндейжағдайдыңқалыптасуы.Аттикадақолөнердің дамуы.Б.э.д.Афиныэкспортыныңөсуі.Саудажәнеқолөнерменайналысушы әлеуметтіктоптардыңәлеуметтік-саясижағдайыныңкүшеюі.Олардыңрулық,
Сирия тарихынан мәліметтер — Qazbrand.info
II дүние жүзінің соғыс барысында 1943 ж Сирия формальді түрде тәуелсіздік алды бірақ одақтастардың
Ирак тарихынан мәліметтер — Qazbrand.info
Соғыстан кейінгі кезеңде қоғамдық өмірдің жалпы демократизациалануы Иракта 1940 жылдың соңында ұлт-азаттық қозғалыстың өрленуіне
Ливия тарихынан естеліктер — Qazbrand.info
Солтүсттік африкадағы италия герман әскері жеңіліске ұшырағаннан кейін Ливия территориясында ағылшын және француз әскери
Азия және Африка елдерінің дамуының негізгі тенденциялары — Qazbrand.info
ХХ ғасырдың үлкен бөлігі адамзаттың даму тарихында «Батыс» деп аталған бірі үстем елдерден құрылған
Еуропа және Америка елдерінің бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі саяси дамуының негізгі бағыттары — Qazbrand.info
Қоғам дамуының ХІХ ғасыр соңы мен ХХ ғасыр басындағы қорытындылары. Бірінші дүниежүзіліксоғыстың алдыңғыекі-үш он
1918-1938жж Германия — Qazbrand.info
Орталық Европадағы мемлекет. Территориясы – 356,96 мың шаршы километр. Үкіметтің орналасқан жері -Бонн. 1991
Адольф Гитлердің өкімет басына келуі жән фашистік диктатураның орнауы — Qazbrand.info
Фашизм – XX ғасырдағы көбінде европалық саяси козғалыс, мемлекетті басқарудың арнайы түрі. Ол дүние
1918-1939жж Италия — Qazbrand.info
Бірінші дүниежүзілік соғыстан соң. Бірінші дүниежүзілік соғыста Италия үкіметі бұлтақ саясат ұстап, 1915 жылы
Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Испанияның саяси экономикалық дамуы — Qazbrand.info
Испания – Европаның оңтүстік-батысында орналасқан мемлекет. Территориясы – 504,78 мын шаршы км. Испания Африканын