Сабаз…… Сырмұхамбет

Курстық жұмыс: Геология | Шығыс Қазақстанның пайдалы қазбалары | Qazbrand.info

Сабаз…… Сырмұхамбет
САБАЗ — иран тілінен алынған шаһбаз — ер, азамат, батыл; сұңқар. Біріккен тұлғалы есім — Сабазбек.
САБАНШЫ — көне түркі соқашы, егінші, дихан, көктемде егін айдау кезінде туған балаға қойылған есім.
САБАТАЙ – қазақ сөзі саба — қымыз ашыту, сақтау үшін жылқы терісінен істелген кен ыдыс; ауыспалы мағынасы бір нәрсенің мөлшері, шегі яғни баланың ой — өрісі, білім дәрежесі кең, болсын деп қойылған есім.
САБИҒАТ — араб тілінен — жаңа, жас; сұлулық, әдемілік. Фонетикалық түрі. — Сәбиғат.
САБЫР — араб тілінен — шыдамды, төзімді.
САБЫРЖАН — сабырлы, шыдамды, төзімді кісі. Синонимі — Сабырқан.
САҒАДАТ — араб тілінен — бақыт, құт.
САҒАТ — араб тілінен алынған саад — бақытты сәт, уақыт.
САҒИ — араб тілінен — бақытты, ырысты, құтты; мырза.
САҒИТ — араб тілінен — бақытты; ырысты; аман — есендік, саулық.
САҒЫМ — көне түркі тілінен саг — ақыл + тәуелдік жалғауы ым, яғни менің ақылдым, ойшылым деген мәнде қойылған ескі есім. Біріккен тұлғалы есім — Сағымбай.
САҒЫН — қатты аңсау, құмарту, көруге ынтық болу, яғни ата — ана ұлға зар болып жүргенде көрген балаға қойылған есім. Біріккен тұлғалы есімдер — Сағынбай, Сағынғали, Сағынтай.
САҒЫНДЫҚ — ұзақ уақыт сағынып, сарғайып жүріп көрген ер бала.
САҒЫР — араб тілінен — кішкене, кенже бала.
САДАН — монғол тілінен — туыс, туған — туысқан.
САДЫБАЙ — (қараңыз: Жақсыбай).
САДЫҚ, СЫДЫҚ — араб тілінен — шын, адал, таза, ашық; сенімді адал дос.
САДЫР — араб тілінен алынған — кеуде, көкірек; басшы, бірінші; ұлы мәртебелі. Біріккен тұлғалы есімдер — Садырбай, Садырбек, Садырқан, Садыралы.
САЙБАҚ — араб, монғол тіліндегі жақсы, оңды деген мағынаны білдіретін сайын сөзіне араб тіліндегі бақ — бақыт сөзін қосу арқылы жасалған есім. Яғни, аса бақытты, жақсы ғұмыр деген мағынаны білдіреді.
САЙДАР — монғол тілінде — сай (сайын), иран тілінде ие болуды білдіретін + дар қосымшасы қосылу арқылы жасалған есім. Мағынасы «жақсылық, қайрымдылық иесі» дегенді білдіреді.
САЙЛАУ — жаңа есім, халық депутаттарын сайлау кезінде дүниеге келген балаға қойылған есім. Біріккен тұлғалы есім — Сайлаубай.
САЙМАСАЙ — бала әкесінен не анасынан аумайды, қатты ұқсайды, дәл өзі сияқты деген мәнді есім.
САЙРАН — бала өмірде бақытты өмір сүрсін, сайрандап жүрсін деген тілекпен қойылған есім.
САЙРАМБАЙ — Сайрам қаласында туылған адам.
САЙЫН — монғол тілінен — жақсы, онды. Біріккен тұлғалы есім — Сайынбек.
САҚТАР — бале — жаладан сақтасын деген мәнді есім.
САДЫБАЙ — (қараңыз Жақсыбай).
САҚЫП — араб тілінен алынған — сахиб — серік, жолдас, дос, таныс.
САЛАМАТ — араб тілінен — бейбітшілік, тыныштық, саулық; сәлем.
САЛАУАТ — араб тілінен — қаттылық, беріктік, табандылық, тұрақтылық; қажырлылық, жігерлілік.
САЛЫҚ – араб тілінен салиг — жақсы, ізгілікті, рақымды, тауфикты; адал.
САМАТ, СӘМЕТ — араб тілінен — мәңгі, тұрақты. Қысқарған түрі — Саматай.
САМҒА — аспанға ұшу, шарықтау.
САМҰРАТ — иран тілінен алынған шах + араб тілінен алынған мурад, Мақсатына жеткен шах. Синонимдері — Шахмұрат, Шаймұрат, Шамұрат.
САНА — бала ынталы, ақылды, парасатты болсын деген тілекпен қойылған есім.
САНАТ — араб тілінен алынған — өнер, сәулет, жарасым; ұлылық, дәреже.
САНДЫБАЙ — қазақ тілінен алынған санды — әдеттен тыс, сирек кездесетін + бай.
САНЖАР — араб тілінен — патша, император. Түркі тілдерінде — тесіп, түйреп өтуші деген мағынаны білдіреді.
САНСЫЗБАЙ — (қараңыз: Байсан).
САПА, САФА — араб тілінен — тазалық, ашықтық; адалдық; тыныштық.
САПАБЕК — адал.
САПАР — араб тілінен алынған сафар — саяхат, алыс жол.
САПАРБАЙ — араб тілінен алынған сафар + қазақ сөзі бай. Өмір жолы ұзақ, мол болсын деген тілекпен қойылған есім.
САПАРБЕК — араб тілінен алынған сафар + қазақ сөзі бек. Өмір жолы берік, мықты болсын деп қойылған есім.
САПАРҒАЛИ — араб тілінен — сапары, алған беті әрқашан биік, жоғары болсын деп қойылған есім.
САПИ, САФИ — араб тілінен сафа — таңдаулы, адал дос.
САРДАР — иран тілінен алынған сар — сардар, генерал, бастық, қолбасшы; туркі тілінде — батыр. Біріккен тұлғалы есім — Сардарбек.
САРИ — араб тілінен — атақты, мейрімді, асыл.
САРМАН — монғол тілінен сар — ай + ман — кісі аттарындағы қосымша, яғни «ай туды» деген мағынаны білдіреді. Синонимдері – Айтуды, Айтуған.
САРЫ — ауыспалы мағынасы — кең — байтақ; көп нәрсені білетін, қоғам өмірінен хабардар, білгір.
САРЫБАЙ — баланы алтынға балап немесе өмірде кең пейілді болсын деп қойған есім.
САРЫБАС — бала өңі сары немесе шашы сары болғандықтан қойылған; бала алғыр, білімді болсын деген тілекпен қойылған есім.
САРЫН — қатты дыбыс, үн; қатты ағын үні, екпін.
САСАН — иран тілінен — мүсәпір, тілекші. Ирандағы сасанидтер династиясы басшысының есімі.
САТАЙ — монғол тілінен садан — туыс, туған, туысқан, жақын.
САТТАР — араб тілінен алынған — кешірім етуші, жасырушы; қорғаушы.
САУРАН — сый, тарту; ескіше екінші ай аты, сол айда туған балаға қойылған есім. Біріккен тұлғалы есімдер — Сауранбай, Сауранбек.
САУРЫҚ — үйірге түспеген жас айғыр. Жас, жеткіншек деген мағынада.
САУЫҚ — араб тілінен — тамаша, ойын — күлкі, сауық — сайран; даңк, құрмет.
САУЫТ — батырлар киетін кіреуке. Бала мықты, берік болсын деп қойған есім. Біріккен тұлғалы есім – Сауытбай.
САФИ — араб тілінен — таңдаулы, адал дос.
САФУАН — араб тілінен — тазалық, пәктік; қатты гранит тас.
САХИ — араб тілінен — жомарт, мырза.
САЯ — иран тілінен — қорғаныш, пана.
САЯТҚАН — араб тілінен алынған — саят — аңшылық, аң аулаушылық + хан.
САЯН — Саян тауы атынан қойылған есім.
СӘБИҒАТ — араб тілінен алынған — сұлулық, әдемілік.
СӘБИТ — араб тілінен алынған — мықты, тұрақты, табанды, адал.
СӘДУАҚАС — араб тілінен алынған сәйд — бақытты, ырысты, құтты + уа қосымша + хас — нағыз; яғни нағыз бақытты, ырысты адам. Қысқартып айту түрлері — Сәду, Сәкен, Оқас.
СӘЛМЕН — иран тілінен — есейген, ер жеткен, үлкен.
СӘЛІМ — араб тілінен алынған сәлим — сау, бүтін, толық, аман — есен; нағыз, шын, табиғи, аман — сау; қарапайым, адал. Біріккен тұлғалы есімдер — Сәлімбай, Сәлімбек, Сәлімгерей.
СӘМЕН — иран тілінен — байлық, молшылық; күш, қуат, тәртіп, тыныштық.
СӘМЕТ – араб тілінен — мәңгілік, өмірлік, берік; бас ие, қожайын.
СӘМИ — араб тілінен — жоғары, биік, көтеріңкі, зор, асқар.
СӘРСЕНБІ — иран тілінен алынған шәһар — төрт + шәмбе — күн, төртінші күн, яғни бейсенбі, бейсенбі күні туған балаға қойылған есім. Біріккен тұлғалы есімдер — Сәрсенбай, Сәрсенбек, Сәрсенәлі, Сәрсенғали, Сәрсенқан. Еркелетіп, ықшамдала қысқартылған түрлері — Сәрсек, Сәрсен, Сәрсекей, Сәркеш.
СӘТ — араб тілінен — сад — бақыт, құт, ырыс.
СӘТБАЙ — араб тілінен — құтты бала (бай).
СӘТЖАН – араб тілінен алынған сәт, иран тілінен алынған жан — бақытты, ырысты адам.
СӘТІМ – араб және қазақ сөздері қосылған — менің бақытым, құтым, ырысым.
СӘУІР — араб тілінен алынған — жыл мерзіміндегі екінші ай аты, сол айда туған бала. Біріккен тұлғалы есімдер — Сәуірбек, Сәуірқұл.
СЕЗІМ – жаңа есім — достық, адалдық, махаббат сезімдер балаға серік болсын деген қойылған есім.
СЕЙДАХМЕТ — араб тілінен алынған сейид — мырза, бастық, әмір + Ахмет, яғни әмір, бастық Ахмет.
СЕЙДӘЛІ — араб тілінен алынған сейид — мырза, бастық, әмір + ғали — жоғары, биік. Демек, жоғары, үлкен бастық, әмір. Синонимдері — Сейдәлі, Сейітқали.
СЕЙДУӘЛИ — араб тілінен алынған — мырзаның, бастықтың орынбасары, орындаушысы.
СЕЙДІЛДА, СЕЙДОЛЛА – араб тілінен алынған — мырза, орындаушы. Қысқартып айту түрлері — Сейдін, Сейділ, Сейдім.
СЕЙСЕНБАЙ — иран тілінен алынған се — үш, сенбі (шамбе) — күн + бай, яғни айдын үшінші күні туған балаға қойылған есім. Біріккен тұлғалы есімдер — Сейсенбек, Сейсенби, Сейсенғали, Сейсенхан.
СЕЙІЛ — араб тілінен алынған — көктем мерекесі; халық серуені.
СЕЙІТМЕТ, СЕЙІТМӘМЕТ – араб тілінен алынған — мақтаулы, мақтауға лайық адам.
СЕЙІТ — араб тілінен алынған сейидь — мырза, бастық, әкім; құрметті. Құрделі тұлғалы есімдер — Сейітәлі, Сейітбаттал, Сейітбек, Сейітжан, Сейітмұрат, Сейітқожа, Сейіткерей, Сейітмұкамбет.
СЕЙФОЛЛА — араб тілінен алынған саифи — қылыштан өткір, кесіп түскіш + олла, алла — яғни қылыштай өткір перзент.
СЕКСЕНБАЙ — мұндай есім көбіне бала әкесі 80 жасқа келгенде туған балаға қойылады.
СЕМБАЙ — иран тілінен алынған шамбе + бай, яғни сенбі күні туған бала.
СЕМБІ — иран тілінен алынған шамбе — алтыншы күн, сөл күні туған балаға қойылған есім.
СЕНІМ — үміт, сенім.
СЕҢГІРБАЙ — көне түркі тілінен келген сеңгір — таудың биік төбесі + бай, бала таудай биік болсын деген мәнде қойылған есім.
СЕРӘЛІ — иран тілінен алынған сер, шер + әлі, ғали, яғни арыстан сияқты батыл. Еркелетіп айту түрі — Сертай.
СЕРҒАЗЫ — араб тілінен алынған — сер — басшы, бастық + араб тілінен алынған ғази — жауынгер; жауынгер, әскер, басшы.
СЕРҒАЛИ — иран тілінен алынған сер + араб тілінен алынған ғали; Басшы Ғали.
СЕРКЕ — қой бастайтын серке; ауыспалы мағынасы басшы, жетекші, көсем. Біріккен тұлғалы есім — Серкебай.
СЕРКЕБАЙ — (қараңыз: Байсерке).
СЕРІК — араб тілінен алынған шәрік — жолдас, серіктес. Біріккен тұлғалы есімдер — Серікбай, Серікбек, Серікқали, Серіктұр.
СЕРІКБОЛ — көптің серігі, досы бол деген тілекпен қойылған есім.
СИРАЖ — араб тілінен алынған — шырақ; жарық.
СОЛТЫБАЙ — араб тілінен алынған солдо — күш, өкім, билік; күшті, мықты; + бай. Демек, күшті, мықты адам.
СОМБЕЛ — белі мықты, күшті, балуан тұлғалы болсын деген тілекпен қойылған есім.
СҰЛТАН — араб тілінен — өкімет, билеуші, әкім. Біріккен тұлғалы есімдер — Сұлтанбай, Сұлтанбек, Сұлтанғали.
СҰЛТАНГЕЛДІ — дүниеге, өмірге билеуші әкім бала келді деген мәндегі есім.
СҰЛТАНМҰРАТ — бала сұлтан боп тілегіне, мұратына жетсін деген мағынаны білдіретін есім.
СҰҢҚАР — бала сұңқардай көреген, батыл болсын деп қойылған есім.
СҮГІР — көне түркі тілінен келген сукур — хабар.
СҮГІРБАЙ — көне түркі тілінен — бала білгір ғылымнан, өнерден хабары, білімі мол болсын деген тілекпен қойылған есім. Түрі — Сүгірбек.
СҮЙЕУ — ата — ана, туысқа тірек, таяныш болсын деп қойылған есім.
СҮЙІН — ырза болу, сүйіну, көңіл толу.
СҮЙІНБАЙ — көптің көңілі толсын, істеген ісіне разы болып сүйсінсін деген мәндегі есім.
СҮЛЕЙМЕН — көне еврей тілінде Шэломох — соломон — бейбіт, тыныш, қорғалған. Қысқартылып айтылу түрлері — Сүлей, Сүлейке.
СҮМБЕБАЙ — иран тілінен алынған сунба — мылтықтың сүмбесі. Бала сүмбедей тіптік, түзу, мүсінді, әдемі болып өссін деген тілекпен қойылса керек.
СҮНДЕТ — араб тілінен алынған суннэт — рәсім, әдет, дәстүр.
СҮТТІБАЙ — сүтке, жалпы аққа бай болсын деп қойылған.
СЫБАНҚҰЛ — бұл есімнің бірінші сыңары араб тілінен Шабан — тоқ, тойған; Бұл есімнің түбірі Сыбан, Шейбан, Шейбани, Шибан түрлерінде де кездеседі.
СЫДЫҚ — араб тілінен алынған седдик — шындық, растық, туралық; әрқашан тура айтушы; шыншыл, әділ.
СЫЛАН — көне түркі тілінен силан — тік, биік, сымбатты.
СЫМАҚ — иран тілінен алынған самеһ — жомарт, мырза.
СЫНДЫБАЙ — сымбатты, әдемі, көркем болсын деген тілекпен қойылған есім.
СЫРБАЙ — араб тілінен алынған сиер — өмірбаян, табиғи жаратылыс, өмірдегі жағымды іс әрекет.
СЫРҒАБАЙ — араб тілінен алынған сыр + ға қосымша + бай; яғни бала өнер — білім, ғылым құпиясын жете білсін, соны меңгерсін деген тілекпен қойылған есім.
СЫРҒАБЕК — сырға берік, мықты болсын деп қойылған есім.
СЫРЫМ — көне түркі тілінен — шыдам, шыдамды, төзімді.
СЫРМҰХАМБЕТ — көне түркі тілінен сыр — шыдам, төзім, ұстамды + араб тілінен алынған Мухаммет, яғни төзімді, шыдамды, ұстамды Мұхамбет. Дыбыстың өзгеру түрі — Сырымбет.

есімдер мағынасы, қазақша есімдер
© Дереккөзі

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Осы жазба ұнады ма? Достарыңызбен бөлісіңіз: