Қазақ ер азамат, жігіт, баланың қазақша есімдері мен мағыналары

Курстық жұмыс: Геология | Шығыс Қазақстанның пайдалы қазбалары | Qazbrand.info

Қазақ ер азамат, жігіт, баланың қазақша есімдері мен мағыналары
Табар…… Тілеміс
ТАБАР – қазақ сөзіне тап + ар есімше жұрнағы жалғанып жаңалған сөз, яғни бала білімді болып дүниенің сырын ашсын, жаңалық тапсын деген тілекпен қойылған есім.
ТАБЫЛҒАН — баласы өлген үйде дүниеге жаңадан келген сәбиге жоғалғаны табылды деп осылайша ат берілген. Кейде табылған да деп қоя береді.
ТАҒАЙ — араб тілінен — нағашы; бұл есімнің синонимдері — Нағашыбек, Нағашыбай.
ТАЗАБЕК — нағыз мықты, берік адам, нағыз бек.
ТАЙБЕК — тайға мінгенде құламайтын, жығылмайтын, мықты берік отыратын бала болсын деген мақсатпен қойылған есім. Еркелетіп қысқартып айту түрі — Тайжан.
ТАЙЛАҚ — ботадан үлкен бір жасар түйе атауы. Түйе малының атауынан қойылған есімдер ертеде көп қойылып отырған.
ТАЙМАС — өмірде алған өз бағытынан, алға қойған мақсатынан қайтпас бала.
ТАЙШЫҚ – тибет тілінен бұл есім көне түркі тілдерінде дәреже ретінде қолданылған тибеттің тайши сөзінін өзгерген түрі. Демек, тайши — аға тәрбиеші, ұстаз; атақты, әйгілі адам.
ТАЙЫР — араб тілінен алынған таир — жоғарыға ұшушы; құс.
ТАҚЫР — араб тілінен алынған тахир — таза, бүлінбеген, бұзылмаған. Дыбыстық өзгерту түрі — Такир, Тахир.
ТАЛАП — араб тілінен алынған талаб — іздену, талап ету, өтініш, тілек.
ТАЛҒАТ — араб тілінен алынған — өң, түр, келбет, рең, жүз, әдемілік, сұлулык.
ТАЛҚА — араб тілінен алынған — таңдаулы, тамаша.
ТАЛМАС — арымас, шаршамас (адам).
ТАНАБАЙ – қазақтың сөзі тана — екі жасар баспақ + бай. Сиыр малы атауынан қойылған есімдер көп болған. Синонимдері — Бұка, Бұқабай, Өгізбай, Сиырбай, Бұзаушы және т. б.
ТАҢАТ — таң атқан кезде туған балаға ертеде осындай ат берген. Біріккен тұлғалы есімдер — Таңатқан, Таңатар.
ТАҢБОЛ — ата — ананың сәулесі, мандайындағы жарығы, бақыты болсын деген ниетпен қойылған есім.
ТАҢСЫҚБАЙ — ұл балаға әбден таңсық, құмар боп жүргенде туған балаға қойылған есім.
ТАРҒЫН — көне түркі тілінен — ашулы, зілді. Қазақ эпосындағы батырдың есімі.
ТАСБОЛАТ — тас пен болаттай мықты, өмірлі болсын деген тілекпен қойылған есім.
ТАСЕМЕН — тасқа шыққан емендей мықты боп, ұзақ жасасын деген тілекпен қойылған есім.
ТАСҚЫН — бала өмірі тасқындай боп өтсін деген мәндегі есім.
ТАСТАЙ — бала тас сияқты мықты, мәңгілік болсын деп қойылған есім.
ТАСТЕМІР — ата — ана тарапынан баланың өмірлі болуын, тас пен темірдей мықты, берік болуын тілеп қойылған есім.
ТАСТҮЛЕК — мықты ұрпақ, жеткіншек.
ТАТУБАЙ — бақытты, тыныш, бейбіт өмір сүруші (адам).
ТАУ — шың, асқар, заңғар. Біріккен тұлғалы есімдер — Таубай, Таужан, Тауман. Қысқартып айту түрі — Тауан.
ТАУАСАТ — өмірдің ең қиын асуларынан аса алатын деген мәндегі есім.
ТАУФИХ — араб тілінен алынған тавфих — табыс, жетістік, бақыт; әрекет, көмек.
ТАХАУИ — араб тілінен алынған — тұкым; ұрпақ.
ТӘЖІ — иран тілінен алынған тадж. Біріккен тұлғалы есімдер — Тәжібай, Тәжімұрат және т. б.
ТӘКІМ — араб тілінен алынған таһим — нығаю, бекіну, бекініс.
ТӘЛІП — араб тілінен алынған таалип — талапкер, талап етуші, білім ізденуші; сұраушы.
ТӘҢІРБАЙ — (қараңыз: Көкбай).
ТӘТТІБАЙ — тәтті, ауыспалы мағынасы тойымды, қадірлі.
ТӘУЕКЕЛ — тәуек + кәл — батылдың, бел байлағандық.
ТӘУІР — жақсы, оңды.
ТЕГЕРАН – парсы тілінен — «тех» — түп, «ран» — баурай, яғни тау баурайының етегі деген мағынаны білдіреді. Иран астанысы Тегеран тау баурайынынң етегінде орналасқан. Оған қоса тегеран сөзі «жайлы жер» дегенді білдіреді. Менің ағамның есімі Тегеран (admin ескертуі)
ТЕМІР — бала өмірі темірдей берік, мықты болсын деп қойылған есім. Синонимі — Тимур.
ТЕМІРБОЛАТ — бала темірдей мықты, берік болады деген сеніммен қойылған есім.
ТЕМІРБЕК — (қараңыз: Бектемір).
ТЕМІРҒАЛИ, ТЕМІРӘЛІ – қазақтың сөзі темір + араб тілінен алынған ғали; мықты Ғали.
ТЕМІРҚАН — темір сияқты мықты хан. Синонимі — Хантемір.
ТЕМІРЛАН — темір + қосымша лан
ТЕМІРТАС — темір мен тастай мықты, берік.
ТЕМІРТҮЛЕК — темір + түлек. Синонимі — Тастүлек, яғни жеткіншек, өспірім.
ТЕҢІЗБАЙ — байлығы теңіздей шалқыған даулетті адам.
ТИЕС — тиісті, тиесілі, қатысты.
ТИЯНАҚ — тірек, тұрақ, табандылық.
ТОҒЫЗАҚ — әртүрлі бақытсыз себептерден сақтау мақсатымен өз балаларын ата — аналардың сатып алу ғұрпы мен төлем ақысына тоғыз түрлі зат беріледі де, өндай балаға әдетте Тоғызақ немесе Сатыпалды деген ат қөяды.
ТОҒЫЗБАЙ — бұл есімнің де қойылу сыры сол Тоғызақпен тығыз байланысты.
ТОҚАН — көне түркі — сұңқар.
ТОҚСАНБАЙ — тоқсан + бай; бұл есім бала тоқсан жасқа келсін деген тілекпен бірге оның әкесі тоқсан жасқа келгенде туғандықтан да қойылған.
ТОҚТАР — ұл бала тұрақтамай өле берген семьяда ерте кезде ырым жасап, бала тоқтасын деген мақсатпен қойылған есім. Олар тұрлі тұлғада койылып отырған: Тоқтасын, Тоқтамыс, Тұрсын, Тұрбек, Тұрғамбек, Тұрған, Тұрсынбек т. б. Біріккен тұлғалы есімдер — Тоқтарғали, Тоқтархан.
ТОҚТЫБАЙ — ертеректе тоқты айы деген ай аты болған. Ол қазіргі наурыз айына сәйкес келген. Мұндай есім сол айда туылған балаға беріліп отырған.
ТОҚЫР — араб тілінен алынған — қайырымды, кішіпейіл, ұяң мінезді.
ТОЛАҒАЙ — дәу, алып, қара күші мол болсын деп қойылған есім.
ТОЛЫБЕК — үй тола бала боп, олар шетінен бек, әкім болсын деген тілекпен қойылған есім.
ТОЛЫС — жетіле, өсе түс, ер жет.
ТОМАН — моңғол тілінен тумэн — он мың; бір нәрсенің шексіз көптігін білдіретін сан. Түрлері — Түмен, Туменбай.
ТӨБЕЙ — үлкен, зор.
ТӨЛБАЙ — үй балалы болсын, балалар көп болсын деген тілекпен қойылған есім. Еркелетіп айту тұлғасы — Төкен.
ТӨЛЕБАЙ — бұл есім өлген баладан кейінгі туған балаға қойылған.
ТӨЛҒОЖА — тұнғыш бала өзінен кейінгі салалардың үлкені болсын деп қойылған есім. Біріккен тұлғалы есім — Төлжан.
ТӨРЕБЕК — көне түркі тілінен — төре — тәртіп, ереже, заң; әдет, ғұрып, салт + бек. Біріккен тұлғалы есімдер — Төреғали, Төребай, Төрегелді, Төремұрат, Төретай, Төрехан.
ТУҒАНБАЙ — туған + бай. Бай болып туған.
ТҰРҒАНБЕК — (қараңыз: Бектұрған).
ТҰРДЫБЕК — бала көп жасасын, ұзақ өмір сүрсін деп қойылған есім. Дыбыстың өзгеру түрі — Тұрлыбек.
ТҰРМАНЖАН — ертеде көшпелі тұрмыста ер — тұрманның маңызы аса зор болған. Сондықтан балаларға шеберлікті меңзеп осылайша ат қойып отырған.
ТҰРСЫН — баласы тұрақтамаған семьяда туған балаға осындай есім берілген.
ТҰРСЫНБАЙ — яғни көп, ұзақ жасасын.
ТҰРСЫНБЕК — яғни өмірі берік болсын.
ТҰРСЫНЖАН — жаны аман болсын, көп жасасын.
ТҰРЫМТАЙ — қыран құс. Бала қырандай өткір болсын деген мақсатпен қойылған есім.
ТҰЯҚБАЙ — тұяқ — уақ мал, қой — ешкі; ұрпақ, мұра. Бұл есім бала уақ малға бай болсын деп және әкесі елгеннен кейін туған балаға әкеден қалған ұрпак, мирас болсын деген мағынада қойылған.
ТҮГЕЛБАЙ — бала шексіз бай, ауқатты, әлді болсын деген мақсатпен қойылған есім.
ТҮЛЕК — жас өспірім, жеткіншек.
ТҮЛКІБАЙ — балаға ан атын қою дәстүрі ертеден бар. Батылдық пен айбаттылықты қаласа Арыстан, Қасқырбай, Борібай, ақылдылық пен айлакерлікті қаласа Түлкібай деп ат қойған.
ТҮМЕН — (қараңыз: Томан).
ТҮРГЕНБАЙ — түһген — жылдам, тез + бай.
ТҮСІП, ТҮСҮП — (қараңыз: Жұсіп).
ТЫНАЛЫ — тынышталды, көңіл орнына түсті, басылды.
ТЫНЫС — дем; үзіліс, дамыл, тыным.
ТЫНЫСТАН — дем алу, дамылдау.
ТЫНЫШТЫҚ — (қараңыз: Еламан).
ТЫНЫШТЫҚБЕК — (қараңыз: Бейбітбек).
ТІЛЕГЕН — тілеп, сұрап алған бала.
ТІЛЕК — мақсат, арман, ниет, ой. Бұл есім көбіне ұл баланың бөлуын армандап жүрген ата — аналар тарапынан қойылады. Біріккен тұлғалы есімдер — Тілебалды, Тілепберген, Тілепберді, Тілекбай, Тілеубай, Тілекмет.
ТІЛЕМІС — тіле — сұрау, қалау міс — көнежұрнақ, казіргі кездегі ған=ген жұрнағына сәйкес. Тілеп алған, сұрап алған деген мағынаны білдіреді.

Уайыс…… Уали, Уәлі
УАЙЫС — араб тілінен алынған — күш, жігер.
УАХАП — араб тілінен алынған уаһуп — мырза, жомарт, қайырымды.
УАХАТ — араб тілінен алынған уахит — жалғыз, жалқы, бірінші (бала).
УӘЛИ, УӘЛІ — араб тілінен — әкім, қожайын; үкімет басқарушы; туысқан, бауыр. Біріккен тұлғалы есімдер — Уәлиахмет, Уәлиолла, Уәлихан.

Ұзақ…… Ұлықбек
ҰЗАҚ — бұл есім баланың өмір жасы ұзақ болсын, көп жасасын деген мақсатпен қойылған. Біріккен тұлғалы есімдер — Жасұзақ, Өмірзақ, Байұзақ, Мыңжасар, Көпжасар.
ҰЙЫҚБАЙ — бұл есімнің бірінші сыңарындағы уйық сөзі жерұйық деген сез тіркесінде ғана кездеседі. Мағынасы — жердің жақсысы, ең шұрайлысы + баи.
ҰЛАН — түркі тілдерінің көбінде бар есім. Бірақ әр түрлі мағынада айтылады. Ұлан — сәби, бала; жауынгер, жігіт, азамат, жасақшы.
ҰЛАС — жалғас, селбес.
ҰЛЫҚБЕК — ұлы, зор + бек.

Үдербай…… Үстем
ҮДЕРБАЙ — көшіп — қону кезінде туған балаға қойылған есім. Түрлері — Көшербай, Көшімбай, Қонысбай.
ҮЛГІБАЙ — бала өнегелі, тәрбиелі болсын деп қойылған есім.
ҮМБЕТ — араб тілінен алынған уммат — халық, көпшілік, қауым. Біріккен тұлғалы есімдер — Үмбетбай, Үмбетәлі, Үмбетжан.
ҮМІТ — иран тілінен — сенім; тілек, қалау. Біріккен тұлғалы есім — Үмітбек.
ҮРІМБАЙ – тәжік тілінен алынған хуррам — көңілді, шат; гүлденуші, жарқын, шат көңілді, жарқын жүзді. Біріккен тұлғалы есімдер — Үрімжан, Үрімхан.
ҮСЕН — араб тілінен алынған Хасан, Хасен есімдерінің өзгеріп айтылған түрі. Мағынасы — сұлулық, әдемілік, көркемдік, жақсылық.
ҮСТЕМ — басым, артық.

Фазыл…… Фахир
ФАЗЫЛ — (қараңыз: Базыл).
ФАЙЗ — араб тілінен — жеңуші, жеңімпаз; мырзалық, молдық, байлық.
ФАЙЗРАХМАН — араб тілінен — рахымдылық, мейірбандылық, мархабаттылық.
ФАРИД — араб тілінен алынған тені жоқ, сирек зат, бағалы, құнды.
ФАХИР — араб тілінен алынған — келбетті, әдемі, асыл; мақтаныш боларлық.

Хабиб…… Хұсайын
ХАБИБ — араб тілінен — жан дос, сүйікті, сүйкімді жолдас.
ХАДИМ — араб тілінен — қызметші, жалшы, қызметкер.
ХАЙДАР — араб тілінен — арыстан. Бұл есімнін синонимдері — Әсет, Шер, Айдар.
ХАКІМ — араб тілінен — әкім етуші, әмірші; данышпан, дана, кемеңгер. Біріккен тұлғалы есімдер – Хакимжан, Хакімзада.
ХАҚНАЗАР — (қараңыз: Ақназар).
ХАЛЕЛ, ХАЛИЛ — араб тілінен алынған — сүйікті дос, жақсы жолдас.
ХАЛЫҚ — араб тілінен алынған халк — жұрт, қауым, адамдар.
ХАМЗА — араб тілінен алынған — дәрілік өсімдік.
ХАМИТ — араб тілінен алынған — мақтаулы, мақтауға лайық; зиянсыз.
ХАММАТ — араб тілінен алынған — мақтайтын, мақтауға тұратын, лайық.
ХАНГЕЛДІ — ер баланың мықты, күшті, атақты болуын тілеп қойылған есім. Қысқартып — еркелете айтылатын түрі — Қаныш.
ХАНТЕМІР — (қараңыз: Темір — хан).
ХАРЕС — араб тілінен — егінші, дихан, соқашы; сақтаушы, күтуші.
ХАСАН, ХАСЕН — араб тілінен — әдемі, сұлу, көркем, жақсы, тамаша.
ХАТИП — араб тілінен — уағыздаушы, уағызшы; баға беруші, мақтаушы.
ХАФИЗ — араб тілінен алынған һафез — сақтаушы, күзетуші.
ХИКМЕТ — араб тілінен — философия, білім, құпия.
ХҰСАЙЫН — араб тілінен — кішкене, көркем, сұлу. Хасан есімінің араб тіліндегі кішірейткіш мән бере айтқан түрі.

Шабай…… Шілдебай
ШАБАЙ — араб тілінен — жас жігіт, бозбала.
ШАБДАН – тәжік тілінен човидна — мәңгі, бақи; мәңгілік, ажалсыз.
ШАҒЫР — араб тілінен шагир — шайыр, ақын.
ШАДЫМАН — иран тілінен алынған шад — көңілді, шат, қуанышты + ман. Қуанышты адам.
ШАЖАБЕК — көне қазақ сөзі шажа — таудың басы, шың + бек.
ШАЙБАН — (қараңыз: Сыбанқұл). Түрлері — Шайбани, Шибен.
ШАЙХЫ — араб тілінен — ұстаз, үйретуші, тәрбиеші; ақсақал, дін басшысы, ғалым.
ШАКАРІМ, ШӘКӘРІМ — араб тілінен — қызметкер, қызметші.
ШАМАТ — араб тілінен — қал, мең.
ШАМБЫЛ — ащы дәмді өсімдік.
ШАМЕЛ — елдің жарығы, жарқыраған шамы бол деген тілекпен қойылған есім.
ШАМЖАН — шамша жарқыраған, ашық жүзді, ақ жарқын адам.
ШАМИС — араб тілінен алынған шамси — күн, күншуақ, жарық; бірбет, қиқар.
ШАМШАТ — иран тілінен алынған шамшод, самшид — Кавказ самырсыны.
ШАПАҒАТ — араб тілінен алынған шафакат — аяныш, аяу, есіркеу, қайырымдылық, мейірімділік. Түрлері — Шапкат, Шафкат.
ШАПАҚ — таңғы жарық.
ШАРЫҚБЕК — араб тілінен алынған шарқ — шығыс, күн шығыс + қазақ сөзі бек; яғни шығыс елінің бегі, биі.
ШАТТЫҚ — қуаныш, көңілділік.
ШАФИХ — араб тілінен — мейірім, қайырым етуші; рақымды, кішіпейілді.
ШАФХАТ — араб тілінен — рақымдылық, мейірімділік.
ШАФИХ — араб тілінен — мейірім, қайырым етуші; рақымды, кішіпейілді.
ШАХАХМЕТ — иран тілінен алынған шах + араб тілінен алынған — ахмет. Ахмет патша деген мағынада. түрі — Шаяхмет. Қысқартып еркелете айту түрі — Шайкен.
ШАХАН — иран және қазақ тілдерінен алынған бұл есім шах және хан сөздерінің бірігуінен жасалған. Хандардың ханы, хандардың шахы деген мағынаны білдіреді.
ШАХАР — араб тілінен — қала, кент.
ШАХАРБАЙ — араб және қазақ тілдерінен алынған — қалада, бай мекенде тұрсын деп койылған есім.
ШАХМАРДАН — иран тілінен алынған шах + мардан — ержүрек, батыл. Фонетикалық түрі — Шаймерден. Еркелете айтылатын түрі — Шәкен.
ШАМҰРАТ — (қараңыз: Самұрат).
ШАХМҰХАМБЕТ — иран тілінен алынған шах + Мухамбет. Еркелете қысқартып айту түрі — Шахмет.
ШАШУБАЙ — қазақ тілінен алынған қолы ашық жомарт, мырза болсын деген тілекпен қойылған есім.
ШӘДІ — иран тілінен алынған шади — қуаныш, көңілділік, шаттық.
ШӘКІР — араб тілінен алынған — игі, асыл, мейірбан, сыйлаушы, құрметтеуші.
ШӘМШИ — араб тілінен алынған шамси — күн.
ШӘПИ, ШӘФИ — араб тілінен алынған — емдеуші, емші.
ШӘРИЗАТ — иран тілінен алынған ширази — бақыт, ырыс, қуаныш + зат — бала, перзент, яғни бақытты бала.
ШӘРІП — араб тілінен алынған шариф — құрметті, атақты, қымбатты. Біріккен тұлғалы есімдер — Шәріпбай, Шәрінбек, Шәріпхан, Шәріпқали.
ШЕГЕ — бала шегедей мықты, берік, тұрақты, өмірлі болсын деген тілекпен қойылған есім.
ШЕГЕБАЙ — баланын денсаулыры шегедей берік, мықты болсын деген тілекпен қойылған есім. Еркелете қысқартып айту түрі — Шеген.
ШЕР — (қараңыз: Әсет).
ШЕРӘЛІ, ШЕРҒАЛИ – иран тілінен шер — арыстан; батыл, ер жүрек + араб тілінен алынғанғали, әли — жоғары, биік, ен асқақ. Бұл есімнің жинақ мағынасы: батыр, ер жүрек, арыстан Әли.
ШЕРИ — көне түркі тілінен черу — әскер, қол.
ШЕРМҰХАМБЕТ — иран тілінен алынған шер — арыстан + Мұхамбет, яғни арыстан Мұхамбет.
ШЕРНИЯЗ — иран тілінен алынған шер + тәжік тілінен – нияз — өтініш, тілек, тілену, үміт, сый, тарту.
ШЕРУБАЙ — көне түркі тілінен шері немесе алтай тілінен черу — әскер. Шеру кезінде, жорықта туған балаға қойған есім.
ШЕРХАН – иран және қазақ тілдерінен алынған — арыстандай айбатты, мықты, батыр, ер — жүрек.
ШОҚЫ — биік төбе, дөң; шың. Бұлайша есім беру баланың мәртебесі, атағы жоғары болсын деген ойдан туса керек.
ШОҚЫР — балықтың бір түрі.
ШОЛПАНБАЙ — бала таңғы жарық жұлдыз шолпандай болсын деп қойылған есім.
ШОМБАЛ — зор, ірі, жуан.
ШОНА — моңғол тілінен — қаскыр. Бөрібай, Қаскырбай есімдерімен мәндес.
ШОҢ — қырғыз тілінен алынған — үлкен, зөр, дәу. Біріккен тұлғалы есімдер — Шоңбай, Шоңбек, Шоңқұл.
ШОРА — көне түркі тілінен — мырза, бек, шонжар; одақ, кеңес. Біріккен тұлғалы есімдер — Шорабай, Шорабек.
ШОРТАНБАЙ — шортан балығы атынан қойылған есім. Бала суда еркін жүзғен балықтай өмірде де еркін болсын деп қойылған.
ШЫҒАЙ — көне түркі тілінен — кедей, күйсіз.
ШЫҒАНАҚ — құрлықпен ұштасқан су кеңістігі, айлақ. Бала шығанақта туған себепті осындай есім берілуі мүмкін.
ШЫМЫР — нығыз, берік, денесі мығым; батыл. Біріккен тұлғалы есім — Шымырбай.
ШЫНТЕМІР — темірдей мықты.
ШЫРАҚБЕК — иран тілінен алынған ширақ — жарық, шам + бек.
ШІЛДЕБАЙ — иран тілінен алынған чеһел, нел — қырык + да жұрнақ. Қырық күндік, 25 маусымнын 5 тамызға дейін, яғни 40 күнге созылатын ыстық маусым + бай.

Ыбырай…… Ыстамбақы
ЫБЫРАЙ — көне еврей тілінен келген Абраам — ел атасы. Оның халық арасында Ибрагим, Ыбрайым, Ибраим, Ыбыраш тәрізді түрлері кездеседі.
ЫДЫРЫС — араб тілінен — талаптанушы. Фонетикалық түрі — Едірес.
ЫҚЫЛАС — араб тілінен алынған әхлас — пейіл, ниет, берілу, ашықтық, адалдық.
ЫҚСАН — араб тілінен алынған ихсан — жақсылық, қайырымдылық; көркемдік, нұрлылық.
ЫРЫСАЛДЫ — бақыттың, құттың алғашқысы.
ЫРЫСБЕК — бақытты бек.
ЫСҚАҚ — көне еврей тілінен — күледі, күлген. Иссак деген есімнің арабша айтылу нұсқасы.
ЫСТАМБАҚЫ — иран тілінен алынған ыстам — тұрған, өлмес + бақы — мәңгі, өмірлік. Мәңгі өлмес.

Ібни…… Ісмет
ІБНИ — араб тілінен — ер бала, ұл.
ІЗБАСАР — әкесінің мұрагері, ізбасары болсын деген мақсапен қойылған есім. Қысқарған түрі — Ізтай.
ІЛЕБАЙ — Іле езені бойында туған балаға қойылған есім.
ІЛИЯС – еврей тілінен алынған — ильяс — күш, құдірет.
ІҢКӘРБЕК — араб тілінен алынған инкар — құмар, ынтың; ата — ана перзентке зар болып, құмар болып жүргенде туған балаға қойылған есім.
ІСМЕТ — араб тілінен — ізгі, рахымшыл, адамгершілігі мол; таза, пәк.

Қазақ ер азамат, жігіт, баланың қазақша есімдері мен мағыналары, есімдер мағынасы, қазақша есімдер

© Дереккөзі

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Осы жазба ұнады ма? Достарыңызбен бөлісіңіз: