Курстық жұмыс: Машина құрылысы | Тіректі кран қоймадағы майда ұсақ төкпелі жүктерді тиеу | Qazbrand.info

Курстық жұмыс: Геология | Шығыс Қазақстанның пайдалы қазбалары | Qazbrand.info

Мазмұны1.КІРІСПЕ…………………………………………………………..
Тіректі-грейферлі кран………………………………………….
І. КОНСТРУКТОРЛЫҚ ЖОБАЛАУ БӨЛІМІ
1.1 Жүк көтеру механизмі…………………………………………..
1.1.2 Арқанды және ілмекті аспанды таңдау ……………………….
1.1.3 Шығырдың негізгі өлшемдері ………………………………………………
1.1.4 Қозғалтқышты таңдау ………………………………………………………….
1.1.5 Берілісті таңдау …………………………………………………………………..
1.1.6 Жалғастыратын қосқышты таңдау ……………………………………….
1.1.7 Тежегішті таңдау …………………………………………………………………
1.1.8 Қозғалтқышты қозғалыстың үдеу уақыты бойынша тексеру….
1.1.9 Ілмекті аспаның тетіктерін есептеу ……………………………………..
1.2 АРБАНЫҢ ҚОЗҒАЛУ МЕХАНИЗМІ ………………………………
1.2.1 Кинематикалық сүлбесі ……………………………………………………….
1.2.2 Доңғалаққа түсетін статистикалық жүктемелер…………………….
1.2.3 Доңғалақтарды және кран жүретін жолды таңдау …………………
1.2.4 Арба қозғалысының кедергісі ………………………………………………
1.2.5 Қозғалтқышты таңдау ………………………………………………………….
1.2.6 Берілісті таңдау……………………………………………………………………
1.2.7 Арбаның шын мәніндегі жылдамдығын анықтау…………………..
1.2.8 Қозғалтқыш пен редуктор арасындағы қосқышты таңдау …….
1.2.9 Тежегішті таңдау …………………………………………………………………
1.2.10 Қозғалтқыштың үдеу уақытын есептеу…………………………………
1.2.11 Тежеу уақытын тексеру ……………………………………………………….
1.3 КРАННЫҢ ҚОЗҒАЛУ МЕХАНИЗІМІ……………………………..
1.3.1 Кинематикалық сүлбе ………………………………………………………….
1.3.2 Доңғалаққа түсетін статистикалық жүктемелер…………………….
1.3.3 Доңғалақтарды таңдау ………………………………………………………..
1.3.4 Кранның қозғалысының кедергісі ………………………………………..
1.3.5 Қозғалтқышты таңдау ………………………………………………………….
1.3.6 Берілісті таңдау …………………………………………………………………..
1.3.7 Механизмнің шын мәніндегі жылдамдығын және пайдалы әсер еселігін анықтау ………………………………………………………….
1.3.8 Қосқышты таңдау ………………………………………………………………..
1.3.9 Ашық тісті берілісті есептеу ………………………………………………..
1.3.10 Тежегішті таңдау …………………………………………………………………
1.3.11 Жүріс доңғалағының өсін есептеу ………………………………………..
1.3.12 Жүріс доғалақтарын есептеу ………………………………………………..
1.3.13 Доңғалақтың айналмалы тіректері ……………………………………….
1.4 САҚТЫҚ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫ ………………………………………….
1.5 Тіректі-кранның металл құрылымын есептеп тексеру …………..
1.6 Діңгектің жүктелуін сипаттайтын әсерлерді анықтау ……………
1.6.1 Бастапқы мәліметтер…………………………………………………………….
2. БӨЛШЕКТІ МЕХАНИКАЛЫҚ ӨҢДЕУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ……………………………………………………………
2.1 Буат ұясының тереңдігін есептеу………………………………………….
2.2 Білік дайындаудың технологиялық үрдісі …………………………….
2.3 Кесу тәртібіні есептеу ………………………………………………………….
2.4 Буат ұясын фрезерлеу ………………………………………………………….
3. ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
3.1 Бастапқы мәліметтер ……………………………………………………………
3.2 Ілеспелі күрделі қаржыны анықтау ………………………………………
3.3 Пайдаланушылық шығындарды есептеу……………………………….
4. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ……………………………………………………………
4.1 Еңбекті қорғау заңының негізгі ……………………………………………
4.2 Жерге тұйықтау қондырғысын есептеу ………………………………..
4.3 Еңбек туралы заңдар ……………………………………………………………
4.4 Зиянды факторлардың адам денсаулығына әсері ………………….
ҚОРЫТЫНДЫ ………………………………………………………………….
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ………………………..
СПЕЦИФИКАЦИЯ ………………………………………………………….

Кіріспе
Егеменді еліміздің Қазақстанның материалдық-техникалық негізін құруда халық-шаруашылығын дамытып алдыңғы жолға қою ең маңызды да жауапты жұмыс.
Халық шаруашылығын дамыту дегеніміз өндірістің барлық саласын яғни жер байлығын өндіретін таукен саласында, металлургия, машина жасау, химия өнеркәсібі, ауылшаруашылығы, құрылыс, жеңіл және тамақ өндірісінде және тағы басқа да еңбек өнімділігін арттыру, қол еңбегін жеңілдету, халықтың жағдайын жақсарту дегенге жатады.
Ерте заманнан-ақ адамдар күн көру үшін ететін ауыр еңбектерін жеңілдетудің әр түрлі тәсілдерін ойлап тапқан. Ауыр заттарды бір жерден бір жерге тасымалдау немесе оны жоғары көтеру үшін неше түрлі әдістер қолданған. Сол әдістер бертін келе көтеру-тасымалдау машиналарының негізгі болып қалды.
Алғаш Египетте одан кейін Грецияда, Римде адамдар жүкті көтеріп-тасымалдауды дамытты. Биік пирамидаларды салуды, ауыл шаруашылығында жерді суландыру үшін төменнен суды жоғары көтеруде тасымалдаудың жаңа түрлерін тауып дамытып отырды.
ХIV-ғасырдың аяғында ХV-ғасырдың басында көтеру-тасымалдау жұмыстарын жеңілдетудің әдістері өте жақсы дамыған елдің бірі Ресей болды.
Орыс механиктері бу қозғалтқышын ойлап тапқаннан кейін техниканың дамыған кезеңі басталды. Ресейдің жер астындағы шахталарында кендерді жер бетіне көтеру үшін жүк көтеретін арабаларды ойлап тапты.
Осылардан кейін көтеру механизмдерінің қарқындап дамыған кезі Кеңес Одағында болды.
Октябрь революциясынан кейін алғаш рет Петербургта кран құрылысымен айналысатын заводтар ашылды.
Төменгі Тагильде үлкен мұнаралы крандар шығаратын заводтар салынады.
Мәскеуде бүкілодақтық ғылыми зерттеу институты ашылып көтеру-тасымалдау машиналарының жаңа жобалары жарыққа шыға бастады.
Көтеру-тасымалдау машинадарының қарқындап дамуына орыс ғалымдарының қосқан үлесі зор. Мысалға Кифер Л.Г., Спиваковский, А.О., Фролов П.Г., Алексанрдов М.П., Ваинсон А.А., Иванченко Ф.К., Павлов Н.Г., Петухов П.З., Дукельский А.И., Абрамович И.И. және басқа да ғалымдар көтеру-тасымалдау мащиналарының жаңа түрлерін ойлап тапты.
Осылай бірте-бірте қазіргі заманғы машиналарға кеттік.
Қазір жүкті тиеп түсіруде, тасымалдауда ететін еңбекті толығымен механикаландырылған, жартылай автоматтандырылған және көп жерлерде толығымен автоматтандырылған. Сол себептен көтеру-тасымалдау машиналары халық шаруашылығын дамытуда алатын орны зор.
ТІРЕКТІ ГРЕЙФЕРЛІ КРАН
Тіректі грейферлі кран майда төкпелі ұсақ сусыма жүктерді тиеу үшін арналған.
Жүк қарамайтын қондырғысы грейфер.
Тіректі кранның бұл түрі жүк көтеретін арбасындағы жүк ілетін ілмекке грейфер ілінеді.
Грейферлі жүк қармайтын қондырғының басқа жүк қармайтын қондырғылардан айырмашылығы түгелдей механикаландыруға өте ыңғайлы. Грейферлі жүк қармайтын қондырғының негізгі элементі болып ашылып жабылатын жақтары саналады.
Грейферлер жетектері бойынша арқанды және моторлы болып бөлінеді.
Жақтарының саны бойынша екі жақты және көп жақты болып бөлінеді.
Ортада сурет бар
Тіректі кран негізінен қоймаларда қолданылады. Тіректі кран арналуы бойынша жүктемелі, құрылыс-монтажды және арнайы тіректі крандар болып бөлінеді. Жүктеме тіректі крандардың жүк көтергіштігі аралық ұзындығы көтеру биіктігі көтеру жылдамдығы арбасының қозғалу жылдамдығы кранның қозғалу жылдамдығы
Құрылыс-монтажды тіректі кранның жүк көтергіштігі аралығының ұзындығы көтеру биіктігі көтеру жылдамдығы арбаның қозғалу жылдамдығы кранның қозғалу жылдамдығы
Контейнерді көтеретін тіректі кран үлкен жүк тиейтін контейнерлерді тиеп-түсіру қолданылады.
Бұл кранды қолданғанда уақытты ұтамыз.
Контейнерді кранның ерекшелігі мұнда жүк қармайтын қондырғысы.
1. КОНСТРУКТОРЛЫҚ ЖОБАЛАУ БӨЛІМІ
1.1 Жүк көтеру механизмі
1.1. Сурет жоқ
1 – редуктор
2 – тежегіш
3 – муфта
4 – электрқозғалтқыш
5 – муфта
6 – шығыр
7 – жүк қармағыш
Сурет 1.1 – көтеру механизмінің схемасы
1.1.2. Арқанды және ілмекті аспаны таңдау
Көтерілетін жүктің нақтылы салмағы
2.2 Кестесінен полиспастың пайдалы әсер еселігін табамыз. Шығарға жинақталған арқанның оралу саны
Бағыттаушы блоктардың пайдалы әсер еселігі
мұндағы қозғалмайтын бір блоктың пайдалы әсер еселігі, .
бағыттаушы блоктың саны Арқанды мардымды статистикалық әсері келесі өрнек бойынша анықталады.
мұндағы полиспастың беріліс саны, Арқанның түрін бойынша таңдаймыз:
кестесі бойынша арқанның беріктік қорының еселігі
2.2 Шарт бойынша
П. 2.1. – кесте бойынша — диаметрлі арқанды таңдаймыз;
іріктелген тобы …….

© Курстық жұмыстың толық нұсқасы

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Осы жазба ұнады ма? Достарыңызбен бөлісіңіз: