Курстық жұмыс: Технология | Модульдік технология | Qazbrand.info

Курстық жұмыс: Геология | Шығыс Қазақстанның пайдалы қазбалары | Qazbrand.info

МазмұныІ Кіріспе
ІІ Негізгі бөлім.
1. Білім берудегі жаңа үрдістер
2. Модульдік технология туралы жалпы түсінік.
3. Модульдік технологияны сабақ барысында қолдану.
Қорытынды.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.

Кіріспе
Курстық жұмыстың өзектілігі.
ХХІ ғасыр ақпараттық технологияның ғасыр кезеңі болғандықтан оқытудың дәстүрлі тәсілдерімен бірге жаңа технологиялық әдістерді де пайдалану міндеті тұр. Қайткенде оқу талабы мен деңгейін көтеру , мәселесімен бүгінгі күнннің өзекті мәселесі.
Жаңа технологиялардың түр — түрі әртүрлі тәсілдерді педагог ғаламдар сабақ оқытуда тіиімді пайдалану үстінде.
Курстық жұмыстың мақсаты:
Курстық жұмыста қазіргі кездегі кең қоланысқа ие болған педагог ғалымдардың көпшілігі мақұлдаған тиімді, бөлімдеу дейін жетілдіруге қабілетті оқу түрі модульдік технологияны қалай оқыту бұл технологияға толық сипаттама беру негізгі мақсат болып табылдаы.
Курстық жұмыстың міндеттер:
Курстық жұмыста төмендегідей міндеттер қойылды:
1. Қазіргі уақыттағы жаңа технологиялардың қажеттілігі туралы баяндау;
2. ең тиімді оқыту түрі модульдік технологияға кең көлемде сипаттама беру;
3. Модульдік технологияның құрылымымен танысу;
4. Модульдік технологияны сабақта оқытуды атап көрсету:
Курстық жұмыстың тарихнамасы.
Жалпы модульдік технология жайында көптеген жас ғалымдарымыз баспасөз беттерінде, журналдарда қалам тербеп жүр, әсіресе олардың арасынан Бағлан Абдіғұлова , Хадиша оразова, Р. Әбішевті, Тотай Тұрылғұл сынды көрнекті педагог ғалымдрымыз деп атап өткеніміз ләзім.
Курстық жұмыста баширова Жамал, тұрсын Хазіретәлі, Т.Т. Тұрлығұлдың Ғ. А. Жанебекованың тарихты оқыту әдістемесі атты кітаптары, Абдуғалова Бағлан жалпы білім мектептің Қазақстан тарихын оқытудағы дидактикалық негіздері атты еңбектері кеңінен пайдаланылды.
Білім берудегі жаңа үрдістер.
Қазіргі кезде тәуелсіз мемлекетіміздің экономикалық қуаты мен ұлттық қауіпсіздігінің кепілі ретінде білім беру жүйесін реформалауды ойдағыдай жүзеге асырудың маңызы артып отыр. Білім беру жүйесіндегі жаңа білім парадигмасы білім биік дағды жиынтығынан жылдам өзгеріп отыратын өмірге бейімделген, өзін — өзі кесте алатын қоғам өміріне белсене қатысатын, шығармалықпен ойланатын өздігінен, ақпаратты іздеп , талдау арқылы өзін -өзі өмірде жүзеге асыруға дамытуға қабілетті және тұлғаны субъект ретінде қалыптастыруға бағытталған.
Білім мазмұны әрбір тарихи кезеңдердегі мектеп реформасының негізіне жатады. Білім беру саласында қатысты реформаларда заман талаптарына сай білім мазмұны өзгеріске ұшырайды, біркелкі жүйеге кептірілді. Қазақстан Республикасының Білім туралы заңында Қазақстан Республикасы жалпы білім беретін мектептер білім мазмұнының тұжырымдамасы 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту қолға алынған. Бұл құжатта Қазақстан Республикасының 2005 – 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаларға арналған мемлекеттіу бағдарламасы т.б. құжаттарда бүгінгі білім берудің алдында қойылатын талаптар, іске асыру шаралары анықталған.
Білім мазмұны мен материалдық базасын, жаңарту , білім сапасын арттыру, әлемдік білім беру жүйесіне ықпалдастыру,әлемдік білім беру жүйесіне ықпалдастыру, білім беруді дамытудың стратегиясы объективті заңдылығы.
Бірінші стандарт бойынша оқушыларда тәрбиелеу ой өрісін дамыту дамыту міндеттері анықталады. Бүгінгі таңда тарих білім берудің үрдістері мен келемшегі жайла мәселелер шетел ғалымдарын, ойландырып отыр. Мәселен, Ұлыбритания Уәлімысалға келтіре отырып тарихи білім беру мақсатын үш санатқа бөліп қарастырады.
А) жеке тұлғаның қалыптасу үдерістегі тарихи білім
ә) мемлекет мүддесі тарапынан біртіндеп тарихи білім
б) тарихи білімнің өзіндік құндылығы.
Тарихи білім берудегі маңызды аспектінің бірі аймақтың ара қатыасы болып табылады. Бүгінгі таңда білім беру аясындағы жаңа үдерістерге байлансты Қазақстанда нәтижеге бағдарланған орта білім беру жүйесі.
Білім беру саясатында нәтижеге бағдарланған білім моделін құру, білім сапасын анықтау мониторинг жүйесі білімстандарты, тұжырымдама жасарудың теориялық әдіснамалық негіздерін бірқатар ғалымдар тереңнен пайымдайды.
М. Жадрина білімге деген жаңа көзқарас тұрғысынан оның сапасыда жаңаша қарастрылып, білім жүйесінің соңғы нәтижесі оқушының жеке пәндер бойынша алған білім, билік дағдылары емес оларды білім арқылы қалыптасып дамытылатын өмірлік дағдылары емес оларды білім арқылы қалыптасып дамытылатын өмірлік дағдылар құзылықтар болып табылады деген тұжырым жасайды.
Қазақстан тарихын оқытуда тарихи білім беру мақсатын мазмұнын, технологиясын нәтижеге бағдарланған білім беруге бағытталады. Мұнда маұғлімнің де оқушының де оқыту процесінің мақсаты мен міндеттерінің ммінін дұрыс анықтауында оқушының білім алудың не үшін қажет екендігін терең түсінуде. Мұнда бірінші орынынға оқушының белсенділігі қабілеттілігі өзіндік ерекшеліктері әрекет құралдары шығады.
Осы ретте, зерттеу нәтижесі Қазақстан тарихын оқыту үрдісінде жаңа технологияларды ұтымды пайдалану, оқушыны танымды әрекетті субъектісі ретінде қарастыру сапалы білімге, оқушының өзіндік алатын білімнің қажеттілігін мәнін дұрыс түсінуге оқышының шығармашылық қабілеттерінің артуына септілігін тигізетінін көрсетті.
Мектепте отандық тарихты оқыту үрдісі біріншіден оқушыда толық мәлімет пен меңгеруге тұтас ғылыми көзқарас қалпына әсерін тигізеді. Екіншіден тарихи білім біліктерінің жан – жақтылығы мен көптүрлілігі факті, оқиға, құбылыс үрдіс туралы ұғым түсінік қалыптастыруға септігін тигізеді.
Қазақстан тарихын оқытуда жаңа педагогикалық – ақпараттық технологияларды тиімді.
Қазақстан тарихын оқытуда жаңа педагогикалық – ақпараттық технологияды тиімді қолданы, қосымша оқу құралдарын, көрнекіліктерін үйлестіре білу қажет.
Көбіне мұғалімдер модульдік технологияны қолдайтындықтары байқалады. Өйткені бұл тәсілдді қолданғанда уақыт үнемді әрі орынды жұмсалады. Бұл технология туралы Г. Дүйсеналиеваның модульдік технология сабақта жарияланса № 5 қазақ терихында Г. Құрмансейтованың жаңа технологияның жандандыру жолдары атты мақалалары жарық көрді.
Г. Құрмайсейтваның аталған мақаласында модульдік құрылым 4 сабаққа бөлінген.
1. Кіріспе сабақ модульге кіру «Тәуелсіздік жолында» атты деп аталынған дәріс, тірек сызбасы, сөздікпен жұмыстан тұрады.
2. Сөйлем бөлім. 2 – 3 сабақ Бұған «Тәуелсіздік жолында» атты ролдік ойын не? Қайда? Деңгейлік сұрақтар және мәнжазбаны қараудан тұрады.
3 Қорытынды 4 сабақ. Бұл тест жұмысынан, сынақ сұрақтарынан тұрады. Жалпы модульдік технологияда тақырыпты дұрыс бөліп қолданса өте тиімді. Біртақырыпты әр түрлі етіп түрлендіріп ойын тәсілін қолану арқылы оқушылардың қызығушылығы арттырады. Модуль соңында сабақты қорытындылап, сынақ сұрақтарымен бекіту ең тиімді тәсіл болып табылады.
Модульдік технология туралы жалпы түсінік.
Соңғы жылдары тарих сабақтарында оқушылардың өз бетімен іздену , зерртеу басқаның пікірін тыңдай білу дағдыларын, шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру, жеке тұлғаны дамыту жолында жұмыс жүргізілуде. Оның мақсаты оқушыларды белсенділікке өз бетімен білім алуға ізденуге өздерін тұлға ретінде сезіне білуге үйрету.
Педагогикалық әдістемедегі оқыту кезеңдегі қайталау тәсілін пайдалансақ, оқыту құрылымы ортақ мазмұны әртүрлі жекелеген блоктардан тұратын модульдік сипат алады.
Модульдік технологиямен оқыту нұсқасында білімді толық игеруді негізге ала отырып, қазіргі дидактика талабына сәйкес балаларды оқыту ғана емес, тұлғаның танымдық қызметін ұйымдастыруға оқуүрісін диалогтық қарым – қатынас негізінде құруға болады. Бұл оқу үрдісі мен мұғалімнің жұмысына кейбір өзгерістер туғызады. Оның жалпы нұсқасы мынандай:
1. Оқушыларды оқу мақсатымен таныстыру
2. Сыныпты мазмұндарды ұқсас бірнеше тақырыптан тұратын (тарау) блок модуль мен таныстыру.
3. Мұғалімнің белгілік (знак) жүйесі бойынша (сызба, кесте, т.б.) қысқаша мазмұндауы оқушыларға материал кодтаған түрде түсіндірілетін не зерттеу, іздену бағыты негізге алынады.
4. Оқушының таным қызметіне негізделген диалотық қарым – қатынасы мен сабақ сайын әрбір оқушының білім нәтижесінің бағалануын ұйымдастыру.
5. Оқу материалына негізделген ортақ тақырыптарға (тарауға) 4 – 7 ретіне дейін қайта – қайта орала отырып, үдемелі (қайталау емес) түрде зерттеу.
6. Бүкіл тақырып бойынша (модульдегі) тест өткізу (тестінің әртүрін пайдалану.
Тақырып бойынша деңгейлік (релелік) сынақ, бақылау жұмысы, тарихшының хат т.б.
Денсаулық — әр оқушыға үш деңгейлік (қиын орташа оңай) жүйе бойынша билет таңдауға мүмкіндік беру. Рейтингтік , жүйені пайдалануға болады.
Оқу моделі үш бөлімінен тұрады; кіріспе , диалок және қорытынды бөлім бір модуль шамамен 5 – 12 сағатты қамту мүмкін. Өзгертуге болады. Кіріспеге 1 – 2 сағат, қорытындыға 2-3 сағат қалған уақыт диалогтық бөлімге арналады.
Диалогтық бөлімде оқушылардың тақырыпқа бірнеше қайта арнауы (оқыту ойындары бірін – бірі оқыту тексеру) оқу материалын жақсы меңгеруге, қарапайымнан күрделіге жай тапсырмадан шығармашылық ізденуге мүмкіндік береді. Әр оқушы тақырыпты түсіндіру дәрежесінен білімді жеткізуге білу дәрежесіне көтеріледі. Диалогтың білімді таным үрдісі 2,4,7 т. Бодандық топтарға бөлінеді. Ол оқушылардың бірін — бірі оқыту ойындары қарым – қатынас жасауына негізделеді.
Мысалы, Ежелгі Қазақстан — тарихынан Қола дәуіріндегі Қазақстан модуль — сабағына 4 сағат бөлінген.
1 сағата (кіріспе бөлім) модулге , саяхат сабақ, тірек сызбамен жұмыс жүргізуді.
2 сабақ оқытуойындарына арналады.
3 сабақ Картамен жұмыс жасау сөзтізбек шешу
4 сабақта деңгейлік релептік сынақ өткізіледі.
Бұл жүй оқушыларда ынталанырады. 30 және одан жа көп оқушысы бар сыныптарда әрбір сабақ сайын бағалау және біріне –бірін бағалату оның белсенділігін арттырып, сезімін сенімін күшейтеді.
Қазіргі уақытта Қазақстанда білім берудің өзіндік ұлттық үрдісі қалыптасуда. Білім берудегі екі мазмұнның орнына жақсы келуде. Жаңа білім парадигмасы бірінші орынына жақсы келуде. Жаңа білім прагдимасы брінші орынға баланың білімін билігін мен дағдысын емес оның тұлғасын білім алу арқылы дамуын қойып отыр. Қазақстан Республикасының Білім туралы заңында оқыту түрлерін, әдістерін, технологияларын таңдауда нұсқаулық қағидасы бекітілген.
Оқыту технологиясының модульдік нұсқасының бір ерекшелігі оның білімді меңгеру аз емес, тұлғаның танымдық қабілеттерін және танымдық үрдістерді, яғни жауабының алуан түрлерін ойлауды, ынтаны , қабылдау қабілетін арнайы жасалған оқу және танымдық жағдайлар арқылы дамытуға , қарым – қатынасын ой – танымдық және шығармашылық қажеттіліктерін қанағаттандыруға сөздік қорын белсенді дамытуға бағытталуды.
Ал, базалық білім бұл технологияның алдына қойған мақсаттарына жетудегі басты құралдарының бірі болып қана табылады. Модульдік оқыту технологиясы егерде оқу үрдісін мұқият құра білген жағдайда оқушылардың белсенді сапасын едәуір арттыруға және білім стандарт бекіткен оқу материалын барлық оқушылардың 100 меңгеруін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бұл технологияның тағы бір ерекшелігі дарынды балалармен тұрақты және жүйелі жұмыс істеу мүмкіндігі басып табылады. Бұл технологияны модел деп атайды.
Моуль дегеніміз қандай да бір жүйенің ұйымының анықталатын біршама дербес бөлігі. Оқу модуль қайта жаңартушы оқышы ретінде үлес құрылымды бөліктен – кіріспеден сөйлесу, қорытынды бөлімінен тұрады.Әр оқу модульде сағат санына байланысты алынады. Негізінен 7 – 12 сағаттан тұратын оқу модулінің тиімді екені белгілі. Оқу модулінің ерекшелігі , жалпы сағат сананына қарамастан, кіріспе және қорытынды бөлімдерге 1 – 2 ………

© Курстық жұмыстың толық нұсқасы

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Осы жазба ұнады ма? Достарыңызбен бөлісіңіз: