Курстық жұмыс: Экономика | «Қ.Әбдіғұлов» атындағы ӨК -ның қаржылық-экономикалық қызметі | Qazbrand.info

МазмұныКіріспе………………………………………………………………….
1. «Қ.Әбдіғұлов» атындағы ӨК сипаттамасы………………….
2. «Қ.Әбдіғұлов» атындағы ӨК -ның қызметін басқару……………………………………………………………………….
3. «Қ.Әбдіғұлов» атындағы ӨК -ның қызметінің техникалық-экономикалық көрсеткіштерін талдау……………………….
4. Кәсіпорынның кадрлық саясаты………………………………
5. «Қ.Әбдіғұлов» атындағы ӨК -ның қаржылық-экономикалық қызметін талдау……………………………..
Қорытынды…………………………………………………….
Пайдаланылған әдебиеттер……………………………………
Қосымшалар……………………………………………………

КІРІСПЕ
Диплом алдындағы тәжірибе оқу үрдісінің бөлінбейтін бір бөлігі болып табылады және өнеркәсіп салалары мен әртүрлі меншік формаларындағы кәсіпорындар үшін мамандар дайындауда маңызды элемент болып табылады.
Экономистер мен басқарушылар – бұл әртүрлі экономикалық және басқарушылық дайындығы бар, экономикалық заңдардағы, заңдылықтар мен олардың әрекет ету механизмдеріне еркін бейімделе алатын, болжау, жоспарлау және күрделі экономикалық өзара байланыстарды зерттеу әдістемесін жетік игерген мамандар жас-бітірушілер мамандықтың теориялық білімдерін жетік білуімен қатар, кәсіби мәселелерді тәжірибеде шығармашылықпен шеше ала білуі қажет.
Өндірістік тәжірибенің шешілген мәселелері:
— нарықтық қатынсатарда қызмет ету шартында кәсіпорындағы экономикалық жұмыстардың қағидалары мен әдістерін терең үйрену және зерттеу;
— студенттердің мамандық бойынша жұмыстар үшін тәжірибелік білімдерді меңгеруі;
басқару жолдары мен әдістерін зерттеу, өндіріс тиімділігін және кәсіпорын жұмысының сапасын арттыруға әсерін зерттеу;
— өндірісті жоспарлау мен басқаруды ұйымдастыру тәжірибесімен танысу;
— негізгі өндірістік-экономикалық және қаржылық көрсеткіштерді және статистикалық мәліметтерді өңдеу, талдау;
— талдау және жоспарлаудың алдыңғы әдістерінің негізгілері болып табылатын кейбір есептерді өз бетінше орындау;
— жеке бөлімдердің тәжірибелік жұмыстарына белсенді қатысу.
Диплом алдындағы тәжірибе орны болып «Қ.Әбдіғұлов» атындағы өндірістік кооперативі табылады.
1. «Қ.Әбдіғұлов» атындағы ӨК сипаттамасы
«Қ.Әбдіғұлов» атындағы ӨК қызметін Мичурин атындағы ұжымшарының мүшелерінің инициативасы негізінде олардың пайларын біріктіру нәтижесінде құрылған.Кооператив заңды тұлға болып табылады және өз қызметін жарғы және 05.10.1995ж.Өндірістік кооперативтер туралы заң күші бар ҚРпрезидентінің жарлығы азаматтық кодекс негізінде жүргізеді.
Кооперативтің қызмет етуінің мақсаты өндірістің табыс табу және оны даму үшін,кооперативтің әлеуметтік мәселелерін шешу үшін оның мүшелерін ің иелігіне негізінде пайдалану.
Кооперативтің қызметі:
— ауылшаруашылық өнімдерінің және т.б. өнім өндіру;
— кәсіпорындар,ұйымдар мен азаматтарға қызмет көрсету;
— өз бетінше сыртқы экономикалық қызмет көрсету;
— ҚР заңында рұқсат етілген коммерциялық,делдалдық және т.б. қызметтер жүргізу.
Кооператив мүшелері:
— құрылу негізінен жұмыс істеп кележатқан Мичурин атындағы ұжымшардың барлық тұрақты мүшелері;
— шаруашылықта алдында жұмыс істеген зейнеткерлер;
— ұжымшардағы уақытша кеткен(әскерге қызмет ету,оқуға кету)мүшелері.
Мұліктік жарналары келесі түрде болуы мүмкін:
— ақшалай;
— бағалы қағаздар түрінде;
— мұліктік құқықтар,соның ішінде жерді пайдалану.
Кооператив мүшелерінің құқықтары:
— кооператив жұмысын басқаруға қатысу;
-кооперативтің басқару органдарына сайлауғақатысуға,кәсіпорын қызметін жақсарту жөнінде ұсыныстар беруіне және кемшіліктерді жою бойынша өз пікірлерін айтуға;
— кооператив қызметі жөнінде толық ақпарат алуға;
— таза табыстың бөлінуіне қатысуға,өз ұлесін алуға;
— кооперативтегі өз еңбегі үшін еңбекақы алуға,жеңілдіктерді пайдалануға;
-демалуға;
— әлеуметтік қамтамасыз етуге және әлеуметтік сақтандыруға;
— кооперативтен белгіленген тәртіпте шығуына құқылы.
Кооператив мүшелерінің міндеттері:
— кооперативтің құрылтайшы құжаттарында қарастырылған талаптарды сақтауға;
— кооперативтің сайланған басқару органдарының жалпы жиналысынын,шешімін орындау;
— кооператив қызметіндегі еңбекке жеке қатысуды жүзеге асыру;
— өндірістік және еңбек тәртібін сақтауға міндетті.
2. «Қ.Әбдіғұлов» атындағы ӨК -ның қызметін басқару
Кооперативті басқару органдыру болып табылады.:
-өндірістік кооператив мүшелерінің жалпы жиналысы,немесе өкіметті тұлғалардың жиналасы;
— Ревизиялық комиссия;
— бақылау кеңесі.
Кооперативтің атқарушы органы болып басқарма табылады.
Қаржылық кызметті бақылауды жүзеге асыру үшін кооперативтің мүшелеренің 5 адамнан құралған 5 жылға арналған Ревизиялық комиссия құрылған.
Кооперативтің мүшелерінің құрылу көздері болып келесілер табылады:
— кооператив мүшелерінің мүліктік жарналары;
— оның қның қызметінен алынған табыстар;
— заңмен рұқсат етілген басқа да табыс көздері.
Кооперативтің жарғылық капиталдың мөлшері (арнайы қорлар есебінен)111918м.тг. құрайды.
Резервтік қор 5% мөлшерінде -3300м.тг. құрылған және таза табыстан жыл сайынғы аударымдар 10%мөлшерінде.
Резервтік қор өндірістік-шаруашылық қызметінен болатын зиянның орнын толтыруға бағытталады.
Таза табыс жыл бойындағы қорытындылармен анықталады.
3. «Қ.Әбдіғұлов» атындағы ӨК -ның қызметінің техникалық-экономикалық көрсеткіштерін талдау
1-кесте «Қ.Әбдіғұлов» атындағы ӨК -ның техника–экономикалық көрсеткіштері
№ Көрсеткіштер Өлшем
бірлігі Жылдары Ауытқулар
2004 2005 +/- %
1 Өндірілген өнім көлемі мың. тг. 65082 57296 -7786 -11,9
2 Өнімді өткізуден түскен түсім мың. тг. 544463 49444 -5019 -9,2
3 Өткізілген өнімнің өзіндік құны мың. тг. 52243 46480 -5763 -11,0
4 Жиынтық табыс мың. тг. 2220 2964 744 33,5
5 Кезең шығындары мың. тг. 1480 2154 674 45,5
1. Таза табыс мың. тг. 666 729 63 9,5
2. Өндіріс рентабельділігі % 1,02 1,27 0,25 24,7
3. Жұмысшылардың еңбек өнімділігі % 193,69 171,54 -22,15 -11,43
4. Жұмысшылырдың саны адам 336 334 -2 -0,5
5. Өндірістегі негізгі құралдардың орт. жылдық құны. тг 97,75 78,25 -19,5 19,9
6. Еңбекақы қоры жұмыс істеген 17266 17653 387 2,24
7. Адам -күн саны 74928 72344 -2584 -3,45
Өнімді өткізуден өткізуден түскен түсім: әрине өнімді өткізу ол кәсіпорынның шығарылған өнімінің ең соңғы кезеңі деп айтсақ болады және ол кәсіпорын үшін өте мағызды. Бұл өнімді өткізу жұмсының эффектісі оның цехтерінен, түскен табыстарының талдауында және тағы басқа қаржы көрсеткіштерінде байқалады, яғни өнімді өткізіуден түскен табыс 2003 жылға қарағанда, 2004 жылы 42444 теңге болып,5019–теңгеге кеміді немесе 9,2%.
Өткізілген өнімнің өзіндік құны. Бұл кәсіпорын жұмысшының қалай жүріп жатқанын сипаттайтын көрсеткіш, яғни бұдан кәсіпорынның қаржылық жұмысы, өндіріс жұмысының кеңдігі, шаруашылық субъектілерінің қаржылық денгейін көруге болады. Жалпы алғанда өнімнің өзіндік құны 2003 жылы, 2004 жылға қарағанда 5763 тгеңгеге кеміді немесе 11% деп айтсақ болады.
Жиынтық табыс. Жиынтық табыстың соммасы 2003 жылы 2004 жылмен салыстырғанда 744 теңгеге өсті яғни 33,5 %.
Кезең шығындары. Бұл көрсеткіш жалпы шығындар, өнімді өткізуге кеткен шығындар, пайыз шығындары, курстық ерекшелік шығындары. Осылардың қосындысы кезең шығындарын береді және мұны 2003 жылмен салыстырғанда 2004 жылы 674 теңгеге өсті немесе 45,5 пайызды құрады.
Таза табыс. Бұл көрсеткішті есептеу үшін: таза табыс соммасына, жиынтық табыс, салық, табыс салығы кіреді. Осы 2004 жылы таза табыс -9,5 пайызға өскен немесе -63м, теңге деп айтсақ болады.
Өндіріс рентабельділігі. Осы көрсеткіш кәсіпорын өндірісіннің эффектілігін есептеуде қолданылатын ең негізгі көрсеткіш болып табылады. Ол өндірістегі 1 тенгеден алынған пайданы көрсетеді. Өндіріс рентабельділігі 24,7 пайызға өскен.
Жұмысшылардың еңбек өнімділігі. Өндіріс қызметінің нәтижелігін көрсететін маңызды көрсеткіш. Бұл көрсеткіш бір адамның орташа жылдық өндіру көлемін сипаттайды. Ол 2004 жылы -22,15 тенгеге кеміген.
Өндірістегі негізгі құралдардың орташа жылдық құны. Бұл көрсеткіш кәсіпорынның орналасқан жерін, мекемесін тасымалдайтын транспортты, машаналары жатады және бұлардың қосындысы арқылы негізгі құралдардың орташа жылдық құнын табу үшін, осы көрсеткіштің бәрін қосып, әр жылды жеке – жеке (2) бөлеміз. Бұл көрсеткіш 2004 жылы 78,25м, тенгені құрап, 19,5 тенгеге қысқарды.
4. Кәсіпорынның кадрлық саясаты.
Кәсіпорында 2002 ж. барлық қызметкерлердің тізімдік саны 336 адам, оның ішінде 125-і әйелдер. Қызметкерлердің нақты саны 248 адам, соның ішінде әйелдер – 125 адам, 2003 ж. барлық қызметкерлердің тізімдік саны 336 адам, оның ішінде 125-і әйелдер, нақты саны 205 адам, соның ішінде 98-і әйелдер, яғни 2003 ж. 43 адамға, соның ішінде әйелдер 27 адамға қысқарған. (2 — кесте)
Қызметкерлердің жалақы қоры 2002 ж. барлығы 16624 мың тенге, соның ішінде әйелдердікі-6577 мың тг., ал 2003 ж. 17746 мың тг., соның ішінде әйелдердікі -7539 мың тг., орташа айлық жалақы 2002 ж. балығы 5586 тг., соның ішінде әйелдердікі -4384 тг., 2003 ж. 7213 тг, с.і. әйелдердікі-6410 тг., яғни 2003 ж. 1627 тг-ге, ал әйелдердікі – 2026 тг-ге өскен. (3-кесте)
Кәсіпорында білісксіз жұмысшылар саны 2002 ж. 143 , с.і. әйелдер бойынша 106 адам, ал 2003 ж. барлығы 111 адам, соның ішінде әйелдер – 80 адам, яғни 2003 ж. барлығы 37 адамға азайса, әйелдер – 26 адамға қысқарған.
Барлық деңгейдегі басшылардың нақты саны 2002 ж. 16 адам болса, 2003 ж. 18 адам, яғни 2 адамға өскен. Олардың жалақы қоры 2002 ж. -1716 мың тенге болса, 2003 ж. – 2476 мың тенге, яғни 760 мың тенгеге артқан.
Жалпы өндірістік кооперативте жұмысшыларды саны 2002 ж. 205 адам болса, 2003 ж. – 160 адам болған, ал қызметшілер 2002 ж. – 43 адам болса, 2003 ж. – 45 адам болған….

© Курстық жұмыстың толық нұсқасы

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Осы жазба ұнады ма? Достарыңызбен бөлісіңіз: