Гесс заңының салдарлары

Гесс заңы

Гесс заңының бірінші салдары:

Стандартты жағдайда реакцияның жылу эффектісі сәйкесінше стехиометриялық коэффициенттерге көбейтілген реакция өнімдерінің және бастапқы заттардың түзілу жылулар қосындыларының айырымына тең
химиялық реакцияның жылу эффектісі
– реакция өнімдерімен бастапқы заттардың түзілу жылулар қосындысы.
реакция үшін келесідей жазуға болады:
– реакция өнімдері.
бастапқы қосылыстар,
стехиометрииялық коэффициенттер.

Гесс заңының салдарлары-2020
Гесс заңының салдарлары-2020

Гесс заңының екінші салдары:  

Стандартты жағдайда реакцияның жылу эффектісі сәйкесінше стехиометриялық коэффициенттерге көбейтілген бастапқы заттардың және реакция өнімдерінің жану жылулар қосындыларының айырымына тең

1 – салдар. Химиялық реакцияның жылу эффектісі (∆Н 6 х*р) реакция өнімдерінің түзілу жылуларының қосындысынан бастапқы әрекеттеуші заттардың түзілу жылуларының қосындысының айырымына тең:

∆Н 0 х*р = Σ ∆Н 0fөнім – Σ Н °fбас.зат , (7)

мұндағы „0″ – стандартты қысым 1,0133 • 105 Па (1 атм);

f – түзілу деген мағанада.

2 – салдар. Химиялық реакциялардың жылу эффектісі әрекеттесуші заттардың жану жылуларының қосындысынан реакция өнімдері жану жылуларының қосындысын алғандығы айырымға тең:

∆Н 0 х*р = Σ ∆Н 0 сдр.зат – Σ ∆Н 0 сөнім,

мұндағы ∆Н 0 – жану жылуы;

«с» – combustion жану деген мағанада.

Гесс заңының салдарлары
Гесс заңының салдарлары

Гесс заңын қолданып реакцияға қатысатын барлық заттардың стандартты түзілу және жану жылулары белгілі болған жағдайда, сол температурада (ол 298 к-ге тең) реакция жылу эффектісін есептеуге болады. Көп жағдайларда әр түрлі температурада реакцияның жылу эффектісін есептеуге тура келеді.

Мынадай реакцияны қарастырайық:

1 мольге шаққан реакцияға қатысушы заттарды Н энтальпия арқылы белгілейік. Реакцияның жалпы энтальпия өзгерісі ∆Н (Т), ол (7) – теңдеу бойынша

∆Н rT = Егер реакция Р ~ const жүрсе, онда энтальпия өзгерісі ∆Нr(Т) -ға тең. Бұл теңдеуді Т бойынша дифференциалдасақ:

изобаралық және изохоралық процесстердегі Кирхгоф теңдеуі деп атайды. Дифференциалдық түрі. Бұл теңдеулер жылу эффектілерінің температураға тәуелділігін сапа жағынан сипаттайды.

1) ∆Ср > 0 болғанда > 0 Т-ра өскен сайын жылу эффектісі де артады.

Гесс заңының маңызы туралы видео

Рейтинг
( No ratings yet )
Осы жазба ұнады ма? Достарыңызбен бөлісіңіз:
Бәрі бар