Фонетикалық стилистика © Qazbrand.info

Сабақтың мақсаты: Суденттерге фонетикалық стилистикастилистика туралы түсінік беру. Стилистиканың негізгі ұғымдарының бірі – стиль. Стилистиканың негізгі нысаны – сөйлеудің әр түрлі стилдерін қазақ тілінің синонимдік барлық байлығын әр түрлі құралдарын іс жүзінде қолдана білуді үйрету болғандықтан, онда қолданылатын зерттеу әдістері де түрліше болып келеді.

Әр түрлі стильдік сапа, мәнерлегіштік сипат, тілдік, еденицалардың барлығында да болады. Сондықтан стилистиканың нысаны – лексиколгия, семсалогия, семасология, грамматика және фонетика зертейтінбірліктер (еденицалар)

Бірақ тіл білімінің бұл салалары тілдік еденицалардың стильдік сапасын қарастырмайды. Стилистикада мынадай мәселелер, түрлер қарастытырылады: лексикология және стилистика, семосология және стилистика, грамматика және стилистика, фонетика және стилистика фонетика тілдегі дыбыстардың жасалуына жүйеленуін зерттесе, стилистикадыбыстарды, оларға тән белгі, интонация, қайталау, дыбс үйлесімділігісияқты фонетикалық ерекшеліктерді белгілі мақсатқа икемдеп, қайткенде мәнері құралретінде пайдалану жазын көздейді. Стилистика фонетикалық заңдылықтарын зерттейді. Біз бұл салыстырудантіл білімінің әр саласының зерттеу нысандары (объектілері) да, мақсаттары да бір – бірінен өзгеше екенін байқаймыз. Сөйтіп, фонетика, грамматика, семосология тілдің құрылымынқарастырса, стилистика тілдік еденицалардың қолдану заңдылықтарын зертейді.

Стилистика жалпы халық тілінің стильдік жүйелерін, жалпыхалықтық тілдік ауызекі және жазба түрлері, олардың өздеріне тән ерекшеліктері, әдеби тілдіңстильдеін тегіс қамтиды.

Сөйтіп, стилистика тілдік бірліктердің тілдік бірліктердің(еденицалардың) мәнерлегіштік мүмкіншілктері мен олардың қандай формада стильдің қай түріне қалай қолданылатынын туралы мәселелерді қарастырады.

© Дереккөзі

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Осы жазба ұнады ма? Достарыңызбен бөлісіңіз: