Мәтіндегі сентенция

Сентенция – ой-пікір, терең мағыналы сөздер. Мақал-мәтелдер. Қанатты сөздер. Афоризмдер. Прозалық, поэзиялық жанрлардың еншісіне тиеді. Дидактикалық жағы басым түсетін түйінді, ойлы сөздер. Сентенцияның да...

Ауызекі сөйлеу түрлері

Ауызекі сөйлеудің үш түрлі шарты, ерекшелігі. Диалог түріндегі қолданысы.  Жалпы сипаттамасы. Ауызекі сөйлеу стилінің шағын түрлері, бейресми ауызекі сөйлеу шағын стилі.  Ауызекі сөйлеу стилінің фонетикалық-интонациялық ерешеліктері....

Көркем мәтіндегі троп түрлері

Сөйлеу әрекеті кезінде бір сөзді, сөз тіркесін, сөйлемдерді қайталап қолдану жиі кездеседі. Қайталама – тілдік жүйеге тән лингвистикалық құбылыс болып саналады. Дыбыстардың, сөздердің, сөз...

Көркем әдебиет тілін талдау түрлері

Бұл талдау көркем әдебиет стилистикасының үлесіне тиеді. « Автор бейнесі». Баяндау түрлері. Кейіпкер тілі. Диалог. Монолог. Полилог. Ауызша қарым-қатынас тарихи жағынан жазбашаға қарағанда ертерек пайда...

Өлең мәтіндерін талдау

Өлең мәтіндерінің лексикалық ерекшеліктері. Өлең мәтіндерін түзуде өлеңнің тақырыптық ерекшеліктері. Өлең контексі.  Өлең мәтіндерінің лексикалық ерекшеліктері оны құрайтын сөздік қорға байланысты. Өлең мәтіндерін түзуде өлеңнің...

Көркем мәтіндегі синоним, антоним сөздердің берілу сипаты

Эпитет – заттың не құбылыстың айрықша белгісін білдіретін, бейнелі де әсерлі сөз. Ол арқылы тек жеке бір ұлтқа қатысты ұлттық бояу, бедерді көруге болады....

Көркем мәтінді талдау түрлері

Ал ХХ ғасырдың соңғы ширегінде тіл білімінде мәтін лингвистикасы қарқынды дами бастады. ХХI ғасырда, әлемдік лингвистикада мәтін лингвистикасының ілгері қадамдар жасайтынына сеніміміз мол. Қазіргі мәтін...

Мәтіндердің функциональды-стильдік типологиясы

Мәтін лингвистикасын соңғы 10-15 жыл ішінде қарқынды дамып келеді деуіміздің бір реті – лингвистика мен мәтін стилистикасының аражігін ашып, бірін-бірі толықтыратын тең дәрежелі ғылым...

Көркем мәтінді сатылы талдаудың стилистикалық әдістері

Мәтін лингвистикасын соңғы 10-15 жыл ішінде қарқынды дамып келеді деуіміздің бір реті – лингвистика мен мәтін стилистикасының аражігін ашып, бірін-бірі толықтыратын тең дәрежелі ғылым...

Мәтін талдаудың лингвистикалық бағыттары

Тіл білімінің аумағына кіретін жас сала прагмалингвистика өткен ғасырдың 70-жылдары қалыптаса бастады. Прагматика (гр. іс-әрекет) – лингвистиканың бір саласы. Ол тілдегі белгілер қызметін зерттейді....