«Ана тілі» газетінің проблемалық мақалаларының мазмұны

Проблемалық мақала - белгілі бір мемлекеттің немесе қоғамның проблемалары, өзекті мәселелері сөз болатын мақалалар түрі. Проблемалық мақала - белгілі бір мемлекеттің немесе қоғамның проблемалары, өзекті...

Жанрлық мәтінге қажетті фактілерді ірктеу мен сұрыптаудың маңыздылығы

Әр жанрдың өзіне тән ерекшеліктерін тұтасқан синтез ретінде бір жерден тауып, танымайынша оның жанрлық табиғатын түсіну мүмкін емес. Сондықтан қандай жанр болмасын оның тек...

«Жас Алаш» және «Комсомольская правда» газеттерінің төлтақырып қою үлгілері

Бұл «Жас Алаш», «Комсомольская правда» газеттерінің төлтақырып қою үлгілері ұқсас болып келеді. Тақырыптары газет оқырмандарының назарын аударып, елең еткізердей  екендігі газетті ерекшелендіреді. Мысалы «Жас...

Түсіндірменің құрылымы, мәтіні және стилі

Түсіндірме-көркем шығарманың қандай жағдайда,қай уақытта жазылғаны жайлы анықтама,оның идеалық мазмұнын,құрылыс бітімін неғұрлым терең танып білуге қажетті деректер.Баспасөзде: 1.Кітапқа түсініктеме-мәтінді түсіндіру,кітаптың ғылыми-аппаратының бөлігі.Түсіндірме қысқа,үнемді,ыңғайлы болады. 2.Жалпы БАҚ...

Рицензия және портреттік очерктің өзіндік ерекшелігі

Рецензия біреудің бір шығармасы, мақаласы, т.б. туралы жазылады. Онда сол еңбекке рецензия жазушы адамның өз көзқарасы баяндалады, өз бағасы беріледі, еңбектің жетістігі мен кемшілігі...

«Жетісу» газетінің экономиканың ауыл шаруашылық секторына арналған корреспонденциялары

«жетісу» облыстық газет болса да қамтитын тақырыптары тұтас Республиканың мәселелерін шолып өтеді. Жетісу газеті өз ақпараттарын «Экономика», «Елбасы тапсырмалары іс жүзінде», «Білім», «Денсаулық», «саясат»,...

Баспасөз бен оқырман, интерактивтілік мәселелеріне түсінік

Баспасөз— мерзімді және мерзімсіз басылымдардың жиынтық атауы. Баспасөз — халық арасында әр түрлі ақпараттар тарата отырып, қоғамдық пікір қалыптастыруға, саяси жұмыстар жүргізуге, мемлекеттің, әлеуметтік...

«Қазақ университеті» газетіндегі студенттер шығармашылығы

ХХ ғасырдың басындағы қазақ әдебиетінің бұл жанрдағы тұңғыш же тістігі, тұңғыш роман. Әдеби ортада өзінен кейінгі көтерер жүгі, мақсатты мен бағы ты бір көптеген...

Бұқаралық журналистика жеке адам проблемалары хақында не айтады?

ХХ ғасырда әлемде нағыз «ақпараттық жарылыс» кезеңі басталды, яғни бұқаралық ақпарат құралдары саласында едәуір сандық және сапалық өзгерістердің күрт артуы байқалды. Бұқаралық ақпарат құралдары...

Г. Щепилованың Гюнтер Вальраф шығармашылығына арналған зерттеуін қысқаша мазмұндаңыз

Кез-келген адамды қызықтыратын жан, не болмаса құбылыс, оқиға болады. Әсіресе, журналисттер қауымы үшін өмірде орын алып жатқан әрбір оқиға, жұмбақ жандардың өмірі, табиғаты, мінезі,...